Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ANVÄNDARVILLKOR

 

Nestlé Enterprises S.A., via avdelningen Nestlé Purina Petcare Europe (Purina), är fast beslutet att bibehålla våra webbplatsanvändares förtroende för oss. Villkoren nedan reglerar din användning av webbplatsen.

1. GODKÄND ANVÄNDNING

Du får gärna utforska vår webbplats och, där det är möjligt, bidra med material, såsom frågor, inlägg och multimediainnehåll (t.ex. bilder, videor). Däremot får din användning av webbplatsen och det material som läggs ut på den inte på något sätt vara olaglig eller kränkande. Du får inte:

 

(a) kränka en annan persons rätt till privatliv,

(b) göra intrång i eventuella immateriella rättigheter,

(c) göra uttalanden som är ärekränkande (inte heller mot Purina), relaterar till pornografi, är av rasistisk eller främlingsfientlig karaktär, främjar hat eller uppmuntrar till våld eller oordning,

(d) ladda upp filer som innehåller virus eller kan leda till säkerhetsproblem eller

(e) på annat sätt äventyra webbplatsens integritet.

 

Observera att Purina kan ta bort allt innehåll från webbplatsen som det anser kan vara olagligt eller kränkande.

2. DATASKYDD

Vår integritetspolicy omfattar alla personuppgifter eller allt material som delas på den här webbplatsen.

3. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

3.1. Innehåll som tillhandahålls av Purina

Alla immateriella rättigheter, däribland upphovsrätt och varumärken, i material som publiceras av eller på uppdrag av Purina på webbplatsen (t.ex. text och bilder) ägs av Purina eller dess licensgivare.

Du får reproducera utdrag av webbplatsen för eget bruk (det vill säga, icke-kommersiellt bruk) förutsatt att du behåller och respekterar alla immateriella rättigheter, inklusive alla upphovsrättsmeddelanden som visas i sådant innehåll (t.ex. © 2015 Purina).

3.2. Innehåll som tillhandahålls av dig

Du intygar för Purina att du antingen är författaren av innehållet som du bidrar med på webbplatsen eller att du har rätt att (det vill säga har fått tillstånd av rättighetsinnehavaren) och kan bidra med sådant innehåll (t.ex. bilder, videor, musik) på webbplatsen.

Du godkänner att sådant innehåll behandlas som icke-konfidentiellt och du ger Purina en royaltyfri, evig, världsomspännande licens att använda (inklusive lämna ut, reproducera, överföra, publicera eller sända) det innehåll du tillhandahåller för verksamhetsrelaterade ändamål.

Observera att Purina är fri att bestämma huruvida innehållet ska användas och att Purina kanske redan har tagit fram liknande innehåll eller erhållit sådant innehåll från andra källor, i vilket fall alla immateriella rättigheter till detta innehåll förblir Purinas och dess licensgivares.

3.3. Regler för konsumentbetygs- och recensionstjänst

Utöver dessa villkor gäller följande regler för betygs- och recensionstjänster. För att kunna skicka in innehåll till en betygs- och recensionstjänst som finns på webbplatsen (t.ex. text, bild, video, jämförelse eller annat material eller annan information) måste du vara minst 18 år eller ha fått vårdnadshavares medgivande. Om du har fått betalt eller löfte om betalning i utbyte mot ditt föreslagna bidrag, eller om du har fått ett incitament såsom gratisprodukt, rabatt, gåva eller lott måste du informera om det vid inskickning. Om du är anställd hos Purina eller arbetar för ett företag eller en byrå som anlitats av Purina måste du informera om det förhållandet.

Allt innehåll som du skickar in måste vara korrekt och baserat på din faktiska erfarenhet av produkten som recenseras. Det får inte innehålla någon information som hänvisar till andra webbplatser, adresser, e-postadresser, kontaktuppgifter eller telefonnummer. Du är ansvarig för innehållet i det du skickar in, inte Purina.

4. ANSVAR

Även om Purina gör alla rimliga ansträngningar för att säkerställa att materialet på vår webbplats är korrekt och undvika störningar är vi inte ansvariga för felaktig information, störningar, avbrott eller andra händelser som kan orsaka dig skada, vare sig direkt (t.ex. datorhaveri) eller indirekt (t.ex. vinstbortfall). All tillit till materialet på den här webbplatsen sker på egen risk.

Den här webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som inte tillhör Purina. Purina har ingen kontroll över sådana tredjepartswebbplatser, stöder inte nödvändigtvis dem och tar inget ansvar för dem, varken när det gäller deras innehåll, korrekthet eller funktion. Med det i åtanke uppmanar vi dig att noga läsa igenom de juridiska meddelandena på sådana tredjepartswebbplatser och hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

Kanske driver du en tredjepartswebbplats och vill länka till den här webbplatsen. Purina motsätter sig inte sådan länkning, förutsatt att du inte på något sätt antyder att du ansluten till eller stöds av Purina. Du får inte använda ”inramning” eller liknande metoder och du måste säkerställa att länken till den här webbplatsen öppnar i ett nytt fönster.

5. KONTAKTA OSS

Den här webbplatsen drivs av Nestlé Enterprises S.A. via avdelningen Nestlé Purina Petcare Europe, 12 Entre-Deux-Villes, 1800 Vevey, Schweiz.

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller synpunkter angående webbplatsen.

6. ÄNDRINGAR

Purina förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor. Besök gärna den här sidan med jämna mellanrum för att se över användarvillkoren och eventuell nytillkommen information.

7. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Du och Purina samtycker till att alla anspråk eller tvister som rör webbplatsen ska regleras av schweizisk lag och hanteras av domstolarna i kantonen Vaud.