INTEGRITETSPOLICY

April 2022

Policyns omfattning

Läs noga igenom denna integritetspolicy (”policyn”) för att förstå vår policy och praxis när det gäller dina personuppgifter och vår behandling av dem. Policyn gäller för personer som använder Nestlés tjänster i egenskap av konsument (”konsument(er)”, ”konsumenten/konsumenterna”) eller personer som arbetar för någon av Nestlés kunder, säljare, leverantörer eller samarbetspartners (”kund(en)”, ”du”, ”dig”). Policyn beskriver hur dina personuppgifter samlas in, används och lämnas ut av Nestlé Enterprises S.A. via avdelningen Nestlé Purina Petcare Europe (”Nestlé”, ”vi”, ”oss”). Den beskriver också hur du kan få tillgång till och uppdatera dina personuppgifter samt göra vissa val kring hur dina personuppgifter används.

Policyn omfattar våra datainsamlingsaktiviteter både online och offline, inklusive personuppgifter som vi samlar in via våra olika kanaler, såsom webbplatser, appar, sociala nätverk tillhörande tredje part, registreringsformulär online och offline, konsumenttjänster, försäljningsställen, evenemang, mässor, utställningar, säljbesök. Observera att vi kan komma att samla in personuppgifter från olika källor (webbplatser, offline-evenemang) och från olika enheter. I samband med detta sammanför vi personuppgifter som ursprungligen samlats in av Nestlés olika företag eller samarbetspartners. I avsnitt 9 hittar du mer information om hur du kan invända mot detta.

Om du inte tillhandahåller nödvändiga personuppgifter till oss (vi anger när så är fallet, till exempel genom att göra sådan information tydlig i våra registreringsformulär) kanske vi inte kan tillhandahålla våra varor och/eller tjänster till dig. Policyn kan komma att ändras från tid till annan(se avsnitt 11).

 

Policyn innehåller viktig information om följande:

 

1. KÄLLOR TILL PERSONUPPGIFTER

Policyn omfattar personuppgifter som vi samlar in från eller angående dig genom nedan beskrivna metoder (se avsnitt 2) från följande källor:

Nestlés webbplatser. Konsument- eller kundinriktade webbplatser som drivs av eller åt Nestlé, inklusive webbplatser som vi driver under våra egna domäner/URL:er och miniwebbplatser som vi driver i sociala nätverk tillhörande tredje part, såsom Facebook (“webbplatser”).

Nestlés mobilsidor/-appar. Konsument- eller kundinriktade mobilsidor eller -applikationer som drivs av eller åt Nestlé, såsom appar för smartmobiler.

E-post, sms och andra elektroniska meddelanden. Kontakt via elektronisk kommunikation mellan dig och Nestlé, inklusive men inte begränsat till personliga e-postkampanjer.

Nestlés CES. Kommunikation med vår kundtjänst (”CES”). (“CES”).

Registreringsformulär offline. Tryckta eller digitala registrerings- och liknande formulär som vi samlar in via till exempel vanlig post, butiksdemovisningar, tävlingar och andra kampanjer, evenemang, mässor, utställningar, säljbesök.

Interaktion med våra annonser. Interaktion med våra annonser (om du till exempel interagerar med en av våra annonser på en tredjepartswebbplats kan vi få information om den interaktionen).

Information som vi skapar. I samband med våra kontakter med dig kan vi skapa personuppgifter om dig (t.ex. register över dina köp från våra webbplatser).

Information från andra källor. Sociala nätverk tillhörande tredje part (t.ex. Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube), marknadsundersökningar (om feedback inte lämnas anonymt), tredjepartsdatainsamlare, Nestlés marknadsföringspartners, offentliga källor och uppgifter som erhålls när vi förvärvar andra företag.

2. PERSONUPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN RÖRANDE DIG OCH HUR VI SAMLAR IN DEM

Beroende på hur du interagerar med Nestlé (online, offline, per telefon, osv.) samlar vi in olika typer av uppgifter från dig enligt nedanstående.

Personlig kontaktinformation. Detta inbegriper all information du ger oss som gör att vi kan kontakta dig, såsom namn, postadress, e-postadress, sociala nätverksuppgifter eller telefonnummer.

Kontoinloggningsinformation. All information som behövs för att ge dig åtkomst till din specifika kontoprofil. Det kan vara ditt användarnamn / din e-postadress, skärmnamn, oåterkalleliga lösenord och/eller säkerhetsfråga och svar.

Demografisk information och intressen. All information som beskriver dina demografiska eller beteendemässiga egenskaper. Det kan vara ditt födelsedatum, din ålder eller åldersintervall, geografisk plats (t.ex. postnummer), favoritprodukter, hobbyer och intressen samt hushålls- eller livsstilsinformation.

Information från dator/mobil enhet. All information om det datorsystem eller annan teknisk utrustning som du använder för att besöka en av våra webbplatser eller appar, såsom IP-adressen som används för att ansluta din dator eller enhet till internet, typ av operativsystem och webbläsartyp samt -version. Om du besöker en av Nestlés webbplatser eller appar via en mobil enhet såsom en smartmobil inkluderar den insamlade informationen, där detta tillåts, även information om din telefons unika enhets-ID, annons-ID, geografiska läge (geolocation) och andra liknande uppgifter om din mobila enhet.

Information om användning av webbplatser/kommunikation. När du surfar på och interagerar med våra webbplatser eller nyhetsbrev använder vi teknik för automatisk datainsamling för att samla in viss information om dina aktiviteter. Detta inbegriper information om bland annat vilka länkar du klickat på, vilka sidor eller vilket innehåll du tittat på och hur länge samt annan liknande information och statistik om dina besök, såsom sidornas svarstid, nedladdningsfel och besökstid på vissa sidor. Denna information registreras med hjälp av automatiseringsteknik såsom cookies och spårpixlar och samlas även in genom användning av tredjepartsspårning för analys- och reklamändamål. Du har rätt att invända mot användningen av sådan teknik. Se avsnitt 4 för mer information.

Marknadsundersökningar och konsument- eller kundfeedback. All information som du frivilligt lämnar om din erfarenhet av att använda våra produkter och tjänster.

Konsument- och kundgenererat innehåll. Allt innehåll som du skapar och sedan delar med oss i sociala nätverk tillhörande tredje part eller genom att ladda upp det till en av våra webbplatser eller appar, inklusive användning av sociala nätverk tillhörande tredje part, såsom Facebook. Det kan vara bilder, videor, personliga berättelser eller andra liknande medier eller annat liknande innehåll. Där det är tillåtet samlar vi in och publicerar konsument- och kundgenererat innehåll i samband med olika aktiviteter, bland annat tävlingar och andra kampanjer, inslag i våra webbcommunities, konsumentengagemang samt medverkan i sociala nätverk tillhörande tredje part.

Information i sociala nätverk tillhörande tredje part. All information som du delar offentligt i ett socialt nätverk tillhörande tredje part eller information som ingår i din profil i sociala nätverk tillhörande tredje part (såsom Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube) och som du tillåter att sådant socialt nätverk delar med oss. Det kan vara dina grundläggande kontouppgifter (t.ex. namn, e-postadress, kön, födelsedatum, nuvarande ort, profilbild, användarnamn, lista över vänner osv.) och annan ytterligare information eller aktivitet som du tillåter att ett socialt nätverk tillhörande tredje part delar. Vi får profilinformation från dina sociala nätverk tillhörande tredje part (eller delar av den) varje gång du laddar ned eller interagerar med en av Nestlés webbapplikationer i sådana sociala nätverk tillhörande tredje part, däribland Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram och YouTube, varje gång du använder en funktion i sociala nätverk som är integrerad på en Nestlé-webbplats (såsom Facebook Connect) eller varje gång du interagerar med oss genom ett socialt nätverk tillhörande tredje part. För att ta reda på mer om hur Nestlé erhåller din information från ett visst socialt nätverk tillhörande tredje part, eller för att stoppa delningen av sådan information, kan du besöka den aktuella tredje partens webbplats.

Betalningsuppgifter och ekonomisk information. All information som vi behöver för att fullfölja en beställning eller som du använder för att genomföra ett köp, till exempel dina bank- eller kreditkortsuppgifter (kortinnehavarens namn, kortnummer, giltighetsdatum osv.) eller andra former av betalning (i förekommande fall). Oavsett betalningsmetod hanterar vi eller vår(a) betalningsleverantör(er) betalningsuppgifter och ekonomisk information i enlighet med tillämpliga lagar, regler och säkerhetsstandarder, såsom PCI DSS.

Samtal till kundtjänst (CES). . Kommunikation med kundtjänst (CES) kan av lokala verksamhetsbehov spelas in eller avlyssnas i enlighet med tillämpliga lagar (t.ex. i kvalitets- eller utbildningssyfte). Betalkortsuppgifter registreras inte. Där lagen kräver det kommer du att informeras om sådan inspelning i början av vårt samtal.

Känsliga personuppgifter. Vi strävar inte efter att samla in eller behandla känsliga personuppgifter i vår dagliga verksamhet. Där det ändå av någon anledning är nödvändigt att behandla dina känsliga personuppgifter behöver vi ditt föregående uttryckliga samtycke för sådan behandling som är frivillig (t.ex. för marknadsföringsändamål). Om vi behandlar dina känsliga personuppgifter för andra ändamål gör vi det på följande rättsliga grunder: (i) för att upptäcka och förhindra brott (inklusive bedrägeri) och (ii) för att följa tillämplig lag (t.ex. mångfaldhetsrapportering).

3. BARNS PERSONUPPGIFTER

Vi efterfrågar eller samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 13 år. Om vi upptäcker att vi oavsiktligt har samlat in personuppgifter från ett barn under 13 år tar vi omedelbart bort det barnets personuppgifter från våra register. Däremot kan Nestlé samla in personuppgifter som rör barn under 13 år direkt från föräldern eller vårdnadshavaren och med den personens uttryckliga samtycke.

4. COOKIES/LIKNANDE TEKNOLOGIER, LOGGFILER OCH SPÅRPIXLAR

Cookies/liknande teknologier. Se vår cookiepolicy ör att ta reda på hur du kan hantera dina cookieinställningar samt för utförlig information om vilka cookies vi använder och för vilka ändamål vi använder dem.

Loggfiler. Vi samlar in information i form av loggfiler som registrerar webbplatsaktivitet och som samlar in statistik om dina webbläsarvanor. Dessa registreringar skapas automatiskt och hjälper oss att felsöka, förbättra prestandan och upprätthålla säkerheten på våra webbplatser.

Spårpixlar. Spårpixlar (även kända som ”pixeltaggar”, ”web beacons” eller ”web bugs”) är små kodsträngar som levererar en grafisk bild på en webbsida eller i ett e-postmeddelande i syfte att överföra information tillbaka till oss. Informationen som samlas in via spårpixlar inkluderar uppgifter såsom IP-adress och information om hur du reagerar på en e-postkampanj (t.ex. när du öppnat mejlet, vilka länkar du klickat på i mejlet osv.). Vi använder spårpixlar på våra webbplatser eller inkluderar dem i våra e-postmeddelanden som vi skickar till dig. Vi använder informationen från spårpixlar för en mängd olika ändamål, inklusive men inte begränsat till rapportering av webbplatstrafik, unika antal besök, reklam, e-postrevision och -rapportering samt personanpassning.

5. ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

I det här avsnittet beskrivs de olika ändamål för vilka vi samlar in och använder dina personuppgifter samt vilka olika typer av personuppgifter som samlas in för respektive ändamål. Observera att inte alla användningsområden nedan gäller för varje person.

Det här använder vi dina personuppgifter till

Våra ändamål

Våra berättigade intressen

Konsument- eller kundtjänst. Vi använder dina personuppgifter för konsument- eller kundtjänständamål, bland annat för att besvara dina förfrågningar. För att kunna göra detta behöver vi vanligtvis använda vissa personliga kontaktuppgifter samt information om anledningen till din förfrågan (t.ex. orderstatus, tekniskt problem, produktfråga/-reklamation, allmän fråga, osv.).

 • Fullfölja avtalsförpliktelser
 • Juridiska skyldigheter
 • Våra berättigade intressen
 • Förbättra och utveckla nya produkter och tjänster
 • Bli effektivare

Tävlingar, marknadsföring och andra kampanjer. Med ditt samtycke (där sådant krävs) använder vi dina personuppgifter för att ge dig information om varor eller tjänster (t.ex. marknadsföringskommunikation, kampanjer eller erbjudanden). Detta kan ske via e-post, annonser, sms, telefonsamtal eller vanlig post i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag. Vissa av våra kampanjer och erbjudanden tillhandahålls på webbplatser och/eller i sociala nätverk tillhörande tredje part. Denna användning av dina personuppgifter är frivillig, vilket innebär att du kan invända (eller återkalla ditt samtycke i vissa länder) mot behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål. Mer information om hur du ändrar dina inställningar angående marknadsföringskommunikation hittar du i avsnitt 9 och 10 nedan. Mer information om våra tävlingar och andra kampanjer finns att läsa i de officiella reglerna eller uppgifterna som publiceras i samband med respektive tävling/kampanj.

 • Med ditt samtycke (där sådant krävs)
 • Fullfölja avtalsförpliktelser
 • Våra berättigade intressen
 • Ta reda på vilka av våra produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig och informera dig om dem
 • Definiera olika typer av konsumenter eller kunder för nya produkter eller tjänster

Sociala nätverk tillhörande tredje part. Vi använder dina personuppgifter när du använder funktioner i sociala nätverk tillhörande tredje part, till exempel ”gilla”-funktioner, för att visa dig annonser och interagera med dig i sociala nätverk tillhörande tredje part. Mer information om hur dessa funktioner fungerar, vilka profiluppgifter vi erhåller rörande dig och hur du stoppar delningen av sådana uppgifter hittar du i aktuell tredje parts integritetspolicy.

Personanpassning (offline och online). Med ditt samtycke (där sådant krävs) använder vi dina personuppgifter för att (i) analysera dina preferenser och vanor, (ii) förutse dina behov utifrån vår analys av din profil, (iii) förbättra och anpassa din upplevelse i våra webbplatser och appar, (iv) säkerställa att innehållet från våra webbplatser/appar är optimerat för dig och för din dator eller enhet, (v) förse dig med riktad reklam och riktat innehåll samt (vi) göra det möjligt för dig att använda interaktiva funktioner när du så väljer. Till exempel kommer vi ihåg ditt användarnamn, din e-postadress eller ditt skärmnamn, så att du snabbt kan logga in nästa gång du besöker vår webbplats eller så att du enkelt kan hämta de artiklar du tidigare lagt i din varukorg. Utifrån den här typen av information, och med ditt samtycke (där sådant krävs), visar vi dig också specifikt Nestlé-innehåll eller specifika Nestlé-kampanjer som är anpassade till dina intressen. Denna användning av dina personuppgifter är frivillig, vilket innebär att du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål. Mer information om hur du stoppar delningen av dessa uppgifter hittar du i avsnitt 10 nedan.

 • Med ditt samtycke (där sådant krävs)
 • Våra berättigade intressen
 • Ta reda på vilka av våra produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig och informera dig om dem
 • Definiera olika typer av konsumenter eller kunder för nya produkter eller tjänster

Orderuppfyllelse. Vi använder dina personuppgifter för att behandla och leverera dina beställningar, informera dig om orderstatus, korrigera adresser och utföra identitetsverifiering samt andra bedrägerispårningsaktiviteter. Detta innebär användning av vissa personuppgifter och betalningsuppgifter.

Andra allmänna ändamål (t.ex. interna undersökningar eller marknadsundersökningar, analyser, säkerhet). I enlighet med tillämplig lag använder vi dina personuppgifter för andra allmänna affärsändamål, till exempel för att underhålla ditt konto, genomföra interna undersökningar eller marknadsundersökningar och mäta effektiviteten av våra reklamkampanjer. Om du har Nestlé-konton förbehåller vi oss rätten att sammanföra dessa till ett enda konto. Vi använder även dina personuppgifter för förvaltning och drift av våra kommunikations-, IT- och säkerhetssystem.

 • Fullfölja avtalsförpliktelser
 • Med ditt samtycke (där sådant krävs)
 • Juridiska skyldigheter
 • Våra berättigade intressen
 • Förbättra och utveckla nya produkter och tjänster
 • Bli effektivare
 • Skydda våra system, nätverk och medarbetare
 • Uppfylla juridiska skyldigheter

Rättsliga grunder eller sammanslagning/uppköp. I händelse av att Nestlé eller dess tillgångar köps upp av eller slås samman med ett annat företag, inbegripet genom konkurs, kommer vi att dela dina personuppgifter med vår juridiska efterträdare. Vi lämnar också ut dina personuppgifter till tredje part (i) när det krävs enligt tillämplig lag, (ii) som svar på rättsliga förfaranden, (iii) som svar på en begäran från en behörig brottsbekämpande myndighet, (iv) för att skydda våra rättigheter, vår integritet, säkerhet, egendom eller allmänheten eller (v) för att driva igenom villkoren i avtal eller villkoren på vår webbplats.

 • Juridiska skyldigheter
 • Våra berättigade intressen
 • Uppfylla juridiska skyldigheter
 • Skydda våra tillgångar och medarbetare

6. UTLÄMNANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas av Nestlé i enlighet med integritetspolicyn. Vi delar dina personuppgifter med tillämpligt Nestlé-företag i det land där du skickade in dina personuppgifter i syfte att ge dig bättre service samt för marknadsförings- och kommersiella ändamål, inklusive generering av potentiella kunder.

Utöver Nestlés företag som nämns i avsnittet om personuppgiftsansvarig och kontakt (se avsnitt 12), delar vi dina personuppgiftsansvarig med följande typer av tredjepartsorganisationer:

Tjänsteleverantörer. Dessa är externa företag som vi använder för att hjälpa oss att bedriva vår verksamhet (t.ex. orderuppfyllelse, betalningshantering, bedrägerispårning, identitetsverifiering, supporttjänster, kampanjer, webbplatsutveckling, dataanalys, CRC osv.). Tjänsteleverantörer och deras utvalda personal får endast tillgång till och rätt att använda dina personuppgifter för vår räkning i samband med de specifika uppgifter som de har blivit ombedda att utföra baserat på våra instruktioner och måste hålla dina personuppgifter konfidentiella och skyddade. Där så krävs enligt tillämplig lag kan du få en lista över de leverantörer som behandlar dina personuppgifter (se avsnitt 12 för att kontakta oss).

Kreditupplysningsföretag/inkassoföretag. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag är kreditupplysnings- och inkassoföretag externa företag som vi använder för att hjälpa oss att verifiera din kreditvärdighet (i synnerhet för beställningar mot faktura) eller för att inkassera utestående betalningar.

Tredjepartsföretag som använder personuppgifter för sina egna marknadsföringsändamål. Förutom i situationer där du har gett ditt samtycke licensierar eller säljer vi inte dina personuppgifter till tredjepartsföretag för deras egna marknadsföringsändamål. Deras identitet lämnas ut i samband med att ditt samtycke begärs.

Tredjepartsmottagare som använder personuppgifter på rättsliga grunder eller på grund av sammanslagning/uppköp. Vi lämnar ut dina personuppgifter till tredje part på rättsliga grunder i samband med ett uppköp eller en sammanslagning (se avsnitt 5 för mer information).

7. LAGRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

enlighet med tillämplig lag använder vi dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka dina personuppgifter har samlats in (enligt beskrivningen i avsnitt 5 ovan) eller för att uppfylla tillämpliga lagkrav. Personuppgifter som används för att ge dig en personlig upplevelse (se avsnitt 5 ovan för mer information) sparas under den tid som tillåts enligt tillämplig lag.

8. FÖRVARING OCH/ELLER ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi vidtar rimliga åtgärder (som beskrivs nedan) för att skydda dina personuppgifter och dess konfidentialitet. Observera dock att dessa skyddsåtgärder inte omfattar information som du väljer att dela på offentliga platser såsom i sociala nätverk tillhörande tredje part.

Personer som har tillgång till dina personuppgifter. Dina personuppgifter behandlas av våra behöriga medarbetare eller företrädare beroende på de specifika ändamål för vilka dina personuppgifter har samlats in (till exempel har vår kundtjänstpersonal tillgång till ditt konsumentregister).

Åtgärder som vidtas i driftsmiljöer. Vi lagrar dina personuppgifter i driftsmiljöer som använder sig av rimliga skyddsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst. Vi uppfyller rimliga standarder för att skydda personuppgifter. Överföring av information via internet är dessvärre inte helt säker och även om vi gör vårt yttersta för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera uppgifternas säkerhet vid överföring via våra webbplatser/appar.

Åtgärder som vi förväntar oss att du vidtar. Det är viktigt att du själv också bidrar till att skydda dina personuppgifter. När du registrerar dig för ett konto online är det därför viktigt att du väljer ett kontolösenord som är svårt för andra att gissa och att du aldrig avslöjar ditt lösenord för någon annan. Du ansvarar själv för att hålla lösenordet hemligt samt för all användning av ditt konto. Om du använder en delad eller offentlig dator ska du aldrig välja att låta datorn komma ihåg ditt användarnamn / din e-postadress eller ditt lösenord, och du måste se till att logga ut från kontot varje gång du lämnar datorn. Du bör också utnyttja alla sekretessinställningar eller -kontroller som vi tillhandahåller på vår webbplats / i vår app.

Överföring av dina personuppgifter. På grund av vår verksamhets internationella karaktär kan vi behöva överföra dina personuppgifter inom Nestlékoncernen samt till tredje parter enligt avsnitt 6 ovan i samband med de ändamål som anges i denna integritetspolicy. Av den anledningen kan vi komma att överföra dina personuppgifter till andra länder som kan ha andra lagar och krav på efterlevnad av dataskydd än de som gäller i det land där du befinner dig.

9. DINA RÄTTIGHETER

Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att få tillgång till, granska och begära en fysisk eller elektronisk kopia av den information vi har om dig. Du har också rätt att begära information om källan till dina personuppgifter.

Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss eller skriva till Nestlé Enterprises S.A. via avdelningen Nestlé Purina Petcare Europe, Entre-deux-Villes 12, 1800 Vevey, Schweiz. Bifoga en kopia av din legitimation eller motsvarande uppgifter (om detta efterfrågas av oss och tillåts enligt lag). Om begäran skickas in av någon annan än du utan att bevis tillhandahålls på att begäran sker legitimt för din räkning kommer begäran att avslås. Observera att alla identitetsuppgifter som lämnas till oss endast behandlas i enlighet med och i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

Ytterligare rättigheter (t.ex. rättning och radering av personuppgifter). Där lagen föreskriver det kan du (i) begära radering, överflyttning eller rättning av dina personuppgifter, (ii) begränsa behandlingen och utlämnandet av dina personuppgifter och (iii) återkalla ditt samtycke till någon av våra databehandlingsaktiviteter.

Observera att vi under vissa omständigheter inte kan radera dina personuppgifter utan att också radera ditt användarkonto. Vi kan vara skyldiga att lagra vissa av dina personuppgifter efter att du har begärt radering för att uppfylla våra juridiska eller avtalsenliga skyldigheter. Vi kan också tillåtas enligt tillämplig lag att lagra vissa av dina personuppgifter för att tillgodose våra affärsbehov.

Där detta är möjligt har våra webbplatser en särskild funktion genom vilken du kan granska och redigera de personuppgifter som du har lämnat. Observera att vi kräver att våra registrerade konsumenter bekräftar sin identitet (t.ex. användarnamn/e-postadress, lösenord) innan de får tillgång till eller kan ändra sina kontouppgifter. Detta bidrar till att förhindra obehörig åtkomst till ditt konto.

Vi hoppas att vi kan besvara alla dina frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du trots allt har obesvarade frågor har du även rätt att klaga hos behörig dataskyddsmyndighet.

10. DINA VAL ANGÅENDE HUR VI ANVÄNDER OCH LÄMNAR UT DINA PERSONUPPGIFTER

Vi strävar efter att ge dig valmöjligheter angående de personuppgifter som du förser oss med. Nedanstående mekanismer ger dig följande kontroll över dina personuppgifter:

Cookies/liknande teknologier. Du hanterar ditt samtycke via (i) vår lösning för samtyckeshantering eller (ii) din webbläsare för att avvisa alla eller vissa cookies/liknande teknologier eller för att bli varnad när de används. Se avsnitt 4 ovan.

Reklam, marknadsföring och kampanjer. Du kan godkänna att Nestlé använder dina personuppgifter för att marknadsföra sina produkter eller tjänster via kryssrutor som finns i registreringsformulär eller genom att besvara frågan/frågorna som ställs av våra kundtjänstrepresentanter. Om du inte längre vill få sådan kommunikation kan du när som helst avanmäla dig från att få marknadsföringsrelaterad kommunikation genom att följa anvisningarna som tillhandahålls i varje sådan kommunikation. För att avanmäla dig från marknadsföringskommunikation från alla kanaler, inklusive sociala nätverk tillhörande tredje part, kan du avsluta din prenumeration via länken som inkluderas i sådan kommunikation, logga in på aktuell webbplats/app eller socialt nätverk tillhörande tredje part och justera dina användarinställningar i kontoprofilen genom att avmarkera aktuella rutor eller genom att ringa vår kundtjänst (CES). Observera att även om du avanmäler dig från att få marknadsföringskommunikation kommer du fortfarande att få administrativ kommunikation från oss, till exempel order- eller andra transaktionsbekräftelser, meddelanden om dina kontoaktiviteter (t.ex. kontobekräftelser, lösenordsändringar osv.) samt andra viktiga icke-marknadsföringsrelaterade meddelanden.

Personanpassning (offline och online). Där detta krävs enligt lag kan du om du vill att dina personuppgifter ska användas av Nestlé för att ge dig en personlig upplevelse / riktad reklam och riktat innehåll ange detta genom att markera tillämplig kryssruta i registreringsformuläret eller genom att besvara frågan/frågorna som ställs av våra kundtjänstrepresentanter. Om du beslutar att du inte längre vill dra nytta av denna personanpassning kan du när som helst avanmäla dig genom att logga in på aktuell webbplats/app och justera dina användarinställningar i kontoprofilen genom att avmarkera tillämpliga kryssrutor eller genom att ringa vår kundtjänst (CES).

Riktad reklam. Vi samarbetar med annonsnätverk och andra leverantörer av reklam (”reklamleverantörer”) som tillhandahåller reklam för vår räkning samt andra icke-anslutna företag på internet. Vissa av annonserna är anpassade till dina intressen utifrån information som samlats in på Nestlés sidor eller på icke-anslutna webbplatser över tid. På webbplatse YourAdChoices website hittar du mer information om denna typ av annonsering och om hur du avanmäler dig från intressebaserad reklam från företag som deltar i Digital Advertising Alliances (”DAA”) självreglerande program. Dessutom kan du avanmäla dig från denna typ av annonsering i mobila applikationer från företag som deltar i DAA:s app AppChoices genom att ladda ned appen från App Store eller Google Play. Du kan också stoppa insamlingen av exakta platsdata från en mobil enhet via inställningarna för enhetens platstjänst.

11. ÄNDRINGAR AV POLICYN

Om vi ändrar hur vi behandlar dina personuppgifter kommer vi att uppdatera den här policyn. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra våra metoder och policyn. Se därför gärna över policyn med jämna mellanrum för eventuella uppdateringar eller ändringar.

12. PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH KONTAKT

Om du har frågor om eller synpunkter på policyn och våra integritetsmetoder, eller om du har klagomål angående hur vi följer tillämpliga integritetslagar, kan du kontakta eller skriva till Nestlé Enterprises S.A. via avdelningen Nestlé Purina Petcare Europe, Entre-deux-Villes 12, 1800 Vevey, Schweiz. Alternativt kan du skriva till det aktuella Nestlé-företaget i landet där du bor.

Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud via e-post till DataPrivacy@purina.nestle.com eller skriva till Nestlé Enterprises S.A. via avdelningen Nestlé Purina Petcare Europe, Entre-deux-Villes 12, 1800 Vevey, Schweiz.

Vi bekräftar och utreder alla klagomål gällande vår hantering av personuppgifter (inklusive klagomål om kränkning av dina rättigheter enligt tillämpliga integritetslagar).