USLOVI KORIŠĆENJA

 

Društvo Nestlé Enterprises S.A., delovanjem kroz svoje odeljenje Nestlé Purina Petcare Europe (Purina), je posvećeno održavanju poverenja korisnika naše Mrežne stranice. Uslovi u produžetku regulišu vaše korišćenje mrežnom stranicom.

1. Prihvatljivo korišćenje

Slobodno istražite našu mrežnu stranicu i, kada je to moguće, pridonesite dodavanjem materijala, kao što su pitanja, objave i multimedijski sadržaj (npr. slike, videozapisi). Korišćenje mrežnih stranica kao i materijali koji su objavljeni na njoj, ne bi smeli ni na koji način da budu nezakoniti ili uvredljivi. Vodite računa o tome:

 

(A) da ne kršite bilo čije pravo na privatnost

(B) da ne kršite intelektualna prava

(C) da ne dajete izjave koje su klevetničke (uključujući prema Purini), koje se odnose na pornografiju, rasističke su ili ksenofobne prirode, promovišu mržnju ili podstiču na nasilje ili nerede

(D) da ne učitavate datoteke koje sadrže viruse ili koje mogu da ugroze bezbednost

(E) da na drugi način ne ugrožavate integritet mrežne stranice.

 

Purina može ukloniti svaki sadržaj sa Mrežne stranice koji smatra nezakonitim ili uvredljivim.

2. Zaštita podataka

Naša Pravila o zaštiti privatnosti se odnose na sve lične podatke ili materijale podeljene na ovoj Mrežnoj stranici.

3. Intelektualna svojina

3.1. Sadržaj koji pruža Purina

Sva prava intelektualne svojine, uključujući autorska prava i zaštitne znakove, u materijalima objavljenim od strane ili u ime Purine na mrežnoj stranici (npr. tekst i slike) su svojina Purine ili njezinih davaoca licence.

Možete reprodukovati delove mrežne stranice za sopstveno privatno korišćenje (tj. Nekomercijalno korišćenje) pod uslovom da zadržite nepovredivost i poštovate sva prava

intelektualne svojine, uključujući sva obaveštenja o autorskim pravima kojа mogu da se pojave na takvom sadržaju (npr. © 2015 Purina).

3.2. Sadržaj koji pružate Vi

Izjavljujete Purini da ste ili autor sadržaja kojim pridonosite ovoj mrežnoj stranici ili da imate prava (tj. da ste dobili dozvolu od strane nosioca prava) i da ste u mogućnosti pridoneti takvom sadržaju (npr. slike, videozapisi, muzika) na mrežnoj stranici.

Saglasni ste da takav sadržaj se neće smatrati poverljivim i dajete Purini trajnu licencu na svetskom nivou i bez naknade autorskog prava za korišćenje sadržaja koji dajete za svrhe koje su povezane sa njegovim poslovanjem (uključujući otkrivanje, reprodukovanje, prenos, objavljivanje ili emitovanje).

Imajte na umu da Purina ima pravo slobodno odlučiti da li će upotrebiti taj sadržaj i da je Purina možda već razvila sličan sadržaj ili je takav sadržaj nabavila iz drugih izvora; u takvom slučaju sva prava intelektualne svojine u ovom sadržaju će ostati Purina i njezini davaoci licence.

3.3. Pravila koja se odnose na ocenjivanje potrošača i uslugu recenzovanja

Pored tih uslova, sledeća dodatna pravila važe za usluge ocenjivanja i pregleda. Da biste podneli bilo koji sadržaj bilo kojoj usluzi ocenjivanja i pregleda dostupnoj na ovoj mrežnoj stranici (kao što je tekst, fotografija, videosnimka, portret ili drugi materijal ili informacija), morate imati 18 godina ili više ili dobiti saglasnost lica koja imaju roditeljsko pravo. Ako ste primili prethodnu uplatu ili obećanje plaćanja u zamenu za predloženi podnesak ili ako ste primili podsticaj kao što su besplatni proizvodi, popusti, pokloni, nagradne igre, morate to da otkrijete u svojoj prijavi. Ako ste zaposleni u Purini ili radite za preduzeće ili agenciju koju je angažovala Purina, dužni ste da otkrijete takav odnos.

Celi sadržaj koji pošaljete je tačan i zasnova se na vašem stvarnom iskustvu sa proizvodom koji ocenjujete. Sadržaj neće uključivati nikakve informacije koje upućuju na druge mrežne stranice, adrese, adrese e-pošte, podatke za kontakt ili telefonske brojeve. Vi ste odgovorni za sadržaj vašeg podneska, a ne Purina.

4. Odgovornost

Iako Purina ulaže sve razumne napore da bi obezbedila tačnost materijala na našoj mrežnoj stranici i izbegla smetnje, nismo odgovorni za netačne informacije, smetnje, prekid ili druga

dešavanja koja vam mogu uraditi štetu, bilo direktnu (npr. kvar računara) ili indirektnu (npr. gubljenje dobitka). Svako oslanjanje na materijale na ovoj mrežnoj stranici je vaša sopstvena odgovornost.

Ova mrežna stranica može sadržavati linkove na mrežne stranice van Purine. Purina nema kontrolu nad takvim mrežnim stranicama trećih strana, ne podržava ih nužno i ne prihvaća nikakvu odgovornost za njih, uključujući njihov sadržaj, tačnost ili funkciju. Zbog toga vas pozivamo da pažljivo pregledate pravna obaveštenja takvih mrežnih stranica trećih strana, uključujući i informisanje o svim promenama na njima.

Možete upravljati mrežnom stranicom treće strane i želeti da se povežete sa ovom mrežnom stranicom. U takvom slučaju, Purina se ne suprotstavlja takvom povezivanju pod uslovom da ni nakoji način ne sugerišete da ste povezani sa Purinom ili da vas ona podržava. Ne smete da primenjujete „framing“ ili sličnu praksu i morate da obezbedite da se link na mrežnu stranicu otvara u novom prozoru.

5. Obratite nam se

Ovom mrežnom stranicom upravlja društvo Nestlé Enterprises S.A. koje deluje preko svog odeljenja Nestlé Purina Petcare Europe, 12 Entre-Deux-Villes, 1800 Vevey, Švicarska. Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara u vezi sa mrežnom stranicom, slobodno nam se obratite.

6. Promene

Purina zadržava pravo izmene ovih uslova korišćenja. Posetite ovu stranicu s vremena na vreme da biste pregledali ove uslove korišćenja i nove dodatne informacije.

7. Merodavno pravo i nadležnost

Vi i Purina ste saglasni da će svaki zahtev ili spor koji se odnosi na mrežnu stranicu biti regulisan prema švicarskom pravu i da će se izneti ispred sudova kantona Vaud.