Pravila o zaštiti privatnosti

april 2022.

Opseg ovih Pravila

Pažljivo pročitajte ova Pravila o zaštiti privatnosti („Pravila“) da biste razumeli naša pravila i praksu u vezi sa vašim ličnim podacima i o tome kako ćemo sa njima postupati. Ova Pravila se odnose na pojedince koji su u interakciji sa uslugama društva Nestlé kao potrošači („Potrošač“) ili na pojedince koji rade za nekog od klijenata, prodavača, dobavljača ili partnera („Korisnik“) („vi“). Ovim Pravilima se objašnjava kako vaše lične podatke sakuplja, upotrebljava i otkriva društvo Nestlé Enterprises S.A. koje deluje preko svog odeljenja Nestlé Purina Petcare Europe („Nestlé“, „Mi“, „Nas/Nama”). Takođe vam se objašnjava kako može da pristupite i ažurirate svoje lične podatke i uradite određene odluke o tome kako se koriste vaši Lični podaci.

Ova Pravila obuhvataju naše mrežne i vanmrežne aktivnosti sakupljanja podataka, uključujući Lične podatke koje sakupljamo preko naših različitih kanala kao što su mrežne stranice, aplikacije, društvene mreže trećih strana, mrežni i vanmrežni obrasci za registraciju, Služba za angažman potrošača, prodajna mesta, dešavanja, izlaganja na sajmovima, izložbe, posete prodajnih predstavnika. Imajte na umu da lične podatke možemo sakupljati iz različitih izvora (mrežne stranice, vanmrežna dešavanja) i preko različitih uređaja. Kao deo toga, kombinišemo lične podatke koje su izvorno sakupile različita pravna lica pod imenom Nestlé ili partneri društva Nestlé. Molimo pogledajte odeljak 9 za dodatne informacije o tome kako da na to uložite prigovor.

Ako nam ne dostavite potrebne Lične podatke (naznačićemo vam kada je to slučaj, na primer, jasnim navođenjem ovih informacija u našim obrascima za registraciju), možda nećemo moći da vam pružimo naše proizvode i/ili usluge. Ova Pravila se mogu promeniti s vremena na vreme (pogledajte Odeljak 11).

 

Ova Pravila sadrže važne podatke u sledećim područjima:

 

1. Izvori ličnih podataka

Ova Pravila se odnose na Lične podatke koje sakupljamo od vas ili o vama, na dole opisane načine (pogledajte Odeljak 2), iz sledećih izvora:

Mrežne stranice društva Nestlé Mrežne stranice usmerene prema Potrošačima ili Korisnicima kojima upravlja društvo Nestlé ili kojima se upravlja u njegovo ime, uključujući mrežne stranice kojima upravljamo pod sopstvenim domenama/URL-ovima i mini-stranica koje pokrećemo na društvenim mrežama trećih strana kao što je Facebook („Mrežne stranice“).

Mobilne mrežne stranice/aplikacije društva Nestlé Mobilne stranice ili aplikacije usmerene prema potrošačima ili korisnicima kojima upravlja društvo Nestlé ili kojima se upravlja u njegovo ime, kao što su aplikacije za pametne telefone.

E-pošta, tekstualne i druge elektronske poruke Interakcije sa elektronskom komunikacijom između vas i Nestléa, uključujući ali ne ograničavajući se na personalizovane kampanje slanja elektronske pošte.

Služba za angažman potrošača društva Nestlé Komunikacija sa našom Službom za angažman potrošača

Vanmrežni obrazac za registraciju korisnika Štampani ili digitalni registracioni i slični obrasci koje sakupljamo putem, na primer, redovne pošte, prezentacijama u trgovini, nagradnih konkursa i drugih oblika reklame, dešavanja, izlaganja na sajmovima, izložbi, poseta prodajnih predstavnika.

Oglašavačke interakcije Interakcije sa našim oglasima (npr. ako stupite u interakciju sa jednim od naših oglasa na mrežnoj stranici treće strane, možemo primiti informacije o toj interakciji).

Podaci koje stvaramo Prilikom naših interakcija sa vama možemo stvoriti Lične podatke o vama (npr. zapise o vašim kupnjama sa naših mrežnih stranica).

Podaci iz drugih izvora Društvene mreže trećih strana (npr. kao što su Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube), istraživanje tržišta (ako povratne informacije nisu date na anonimnoj osnovi), agregatori podataka trećih strana, promotivni partneri društva Nestlé, javni izvori i podaci primljeni prilikom sticanja druge firme.

2. Lični podaci koje sakupljamo o vama i način na koji ih sakupljamo

Zavisno o tome kako komunicirate sa društvom Nestlé (na mreži, van mreže, preko telefona i dr.), od vas sakupljamo različite vidove podataka, kao što je opisano u produžetku.

Lični podaci za kontakt To uključuje sve podatke koje nam dostavite koji bi nam omogućili da stupimo u kontakt sa vama, kao vašeg imena, poštanske adrese, adrese e-pošte, podataka o društvenoj mreži ili broja telefona.

Podaci za prijavu na račun Svi podaci koji su potrebni za pristup vašem ličnom profilu računa. Primeri uključuju vaš ID za prijavu/adresu e-pošte, naslovno ime, lozinku u nepovratnoj formi i/ili bezbednosno pitanje i odgovor.

Demografski podaci i interesi Svi podaci koji opisuju vaše demografske karakteristike ili karakteristike ponašanja. Primeri uključuju vaš datum rođenja, životna dob ili dobni raspon, pol, geografsku lokaciju (npr. poštanski broj), omiljene proizvode, hobije i interese kao i informacije o domaćinstvu ili načinu života.

Podaci sa računara / mobilnog uređaja Svi podaci o računarnom sistemu ili drugom tehnološkom uređaju kojim se služite za pristup jednoj od naših mrežnih stranica ili aplikacija, kao što je adresa internetskog protokola (IP) koja služi za povezivanje vašeg računala ili uređaja sa internetom, vid operativnog sistema kao i vid i verzija internet pregledača. Ako mrežnoj stranici ili aplikaciji društva Nestlé pristupate preko mobilnog uređaja kao što je pametni telefon, sakupljeni podaci takođe će uključivati, tamo gde je to dozvoljeno, jedinstveni ID uređaja vašeg telefona, oglašavački ID, geolokaciju i druge slične podatke mobilnog uređaja.

Podaci o upotrebi mrežnih stranica/komunikacije Kada pretražujete naše mrežne stranice i u interakciji ste sa njima ili newsletterima, Mi se služimo tehnologijama automatskog sakupljanja podataka da bismo sakupili određene podatke o vašim radnjama. To uključuje podatke kao što su linkovi na koje kliknete, koje stranice ili sadržaj gledate i koliko dugo, kao i druge slične informacije i statistike o vašim interakcijama, kao što su vreme odgovora sadržaja, greške pri preuzimanju i dužina poseta određenim stranicama. Te informacije se sakupljaju pomoću automatizovanih tehnologija kao što su kolačići i veb-svetionici, a takođe se sakupljaju primenom praćenja trećih strana za analitičke i reklamne svrhe. Imate pravo da se suprotstavite upotrebi takvih tehnologija, za više pojedinosti pogledajte Odeljak 4.

Istraživanje tržišta i povratne informacije potrošača ili korisnika Sve informacije koje dobrovoljno podelite sa nama o vašem iskustvu korišćenja našim proizvodima i uslugama.

Sadržaj koji stvaraju Potrošač i Korisnik Ceo sadržaj koji stvorite i onda podelite sa nama na društvenim mrežama trećih strana ili tako da ga učitate na jednu od naših mrežnih stranica ili aplikacija, uključujući upotrebu aplikacija društvenih mreža trećih strana kao što je Facebook. Primeri uključuju fotografije, videozapise, lične priče ili druge slične mediume ili sadržaj. Tamo gde je dozvoljeno, sakupljamo i objavljujemo sadržaj koji stvaraju potrošači i korisnici u vezi sa raznim aktivnostima, uključujući takmičenja i druge promocije, obeležja zajednice mrežnih stranica, angažman potrošača i upotrebu društvenih mreža trećih strana.

Podaci o društvenim mrežama treće strane. Svi podaci koje javno podelite na društvenoj mreži treće strane ili podaci koji su deo vašeg profila na društvenoj mreži treće strane (kao što su Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube) i koje dozvoljavate društvenoj mreži treće strane da ih deli sa Nama. Primeri uključuju vaše osnovne informacije o računu (npr. ime, adresa e-pošte, pol, rođendan, trenutno mesto stanovanja, profilna slika, ID korisnika, popis prijatelja i dr.) i sve druge dodatne informacije ili aktivnosti koje društvenoj mreži treće strane dozvoljavate da ih deli. Primamo podatke (ili deo njih) o vašem profilu na društvenoj mreži treće strane svaki put kada preuzmete ili stupite u interakciju sa mrežnom aplikacijom društva Nestlé na društvenoj mreži treće strane kao što su Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube, svaki put kada upotrebite sastojnicu društvene mreže koja je integrisana u stranici društva Nestlé (npr. Facebook Connect) ili svaki put kada komunicirate sa nama preko društvene mreže treće strane. Da biste saznali više o tome kako Nestlé dobija vaše podatke sa društvene mreže treće strane ili da biste odustali od deljenja takvih podataka sa društvene mreže, posetite mrežnu stranicu relevantne društvene mreže treće strane.

Podaci o plaćanju i finansijski podaci Svi podaci koji su nam potrebni da bismo ispunili porudžbinu ili kojima se koristite za kupnju, kao što su podaci o vašoj debitnoj ili kreditnoj kartici (ime vlasnika kartice, broj kartice, datum isteka važenja i dr.) ili drugi načini plaćanja (ako su dostupni). U svakom slučaju, Mi ili naš(i) pružaoc(i) usluga obrade plaćanja rukujemo podacima o plaćanju i finansijskim podacima u skladu sa važećim zakonima, propisima i bezbednosnim standardima kao što je PCI DSS.

Pozivi Službi za angažman potrošača Komunikacija sa Službom za angažman potrošača može se snimati ili slušati, u skladu sa primenjivim zakonima, za lokalne operativne potrebe (npr. sa ciljem kvaliteta ili obuke). Podaci o platnoj kartici se ne beleže. Tamo gde je propisano zakonom, bićete obavešteni o takvom snimanju na početku vašeg poziva.

Osetljivi lični podaci Ne nastojimo da sakupljamo ili na neki drugi način da obrađujemo osetljive lične podatke u redovnom toku našeg poslovanja. Kada iz bilo kog razloga postane potrebno da obradimo vaše osetljive lične podatke, oslanjamo se na vaš prethodni izričiti pristanak za bilo kakvu obradu koja je dobrovoljna (npr. u marketinške svrhe). Ako vaše osetljive lične podatke obrađujemo u druge svrhe, poštujemo sledeće pravne osnove: (i) otkrivanje i sprečavanje kriminala (uključujući sprečavanje prevare) i (ii) usaglašenost sa važećim zakonom (npr. radi usklađivanja sa našim izvešćivanjem o raznolikosti)

3. Lični podaci dece

Svesno ne tražimo niti sakupljamo lične podatke od dece mlađe od 13 godina. Ako otkrijemo da smo nehotično sakupili lične podatke deteta mlađeg od 13 godina, lične podatke tog deteta odmah ćemo ukloniti iz naše evidencije. Međutim, Nestlé može sakupljati lične podatke o deci mlađoj od 13 godina direktno od roditelja ili staratelja kao i sa direktnom saglasnošću tog lica.

4. Kolačići/slične tehnologije, datoteke zapisnika i veb-svetionici

Kolačići/slične tehnologije Molimo pogledajte naše Obaveštenje o kolačićima da biste saznali kako može da upravljate svojim postavkama kolačića i za detaljne informacije o kolačićima kojima se služimo, kao i ciljevima za koje ih koristimo.

Datoteke zapisnika Sakupljamo podatke u formi datoteka zapisnika koji beleže aktivnosti mrežne stranice i sakupljaju statističke podatke o vašim navikama pregledavanja. Ti unosi se automatski generišu i pomažu nam u uklanjanju grešaka, poboljšanju performansi i održavanju bezbednosti naših mrežnih stranica.

Veb-svetionici Veb-svetionici (takođe poznati kao „pikseli za praćenje“) su mali nizovi koda koji isporučuju grafičku sliku na mrežnoj stranici ili u e-poruci i da bi se podaci preneli nazad Nama. Podaci sakupljeni preko veb-svetionika uključivaće podatke kao što je IP adresa, kao i podatke o tome kako reagujete na kampanju preko e-pošte (npr. u koje vreme je e-pošta otvorena, na koje linkove kliknete u e-pošti i dr.). Služićemo se veb-svetionicima na našim mrežnim stranicama ili ćemo ih uključiti u e-poruke koje vam šaljemo. Podatke dobijene veb-svetionicima upotrebljavamo za različite svrhe, uključujući, ali ne ograničujući se na izveštavanje o prometu mrežne stranice, jedinstvena kalkulacija broja posetioca, oglašavanje, reviziju i izvešćivanje preko e-pošte, kao i personalizovanje.

5. Na koji način se upotrebljavaju vaši lični podaci

Sledeći odlomci opisuju različite svrhe za koje sakupljamo i upotrebljavamo vaše lične podatke kao i različiti vidovi ličnih podataka koji se sakupljaju za svaku svrhu. Imajte na umu da neće sve dolenavedene upotrebe biti relevantne za svakog pojedinca.

Za što upotrebljavamo vaše lične podatke

Naši razlozi

Naši legitimni interesi

Služba za potrošače ili korisnike Vaše lične podatke upotrebljavamo za potrebe službe za potrošače ili korisničke službe, uključujući odgovaranje na vaša pitanja. To obično zahteva upotrebu određenih ličnih podataka za kontakt i podataka u vezi razloga vašeg pitanja (npr. status porudžbine, tehnički problem, pitanje/žalba na proizvod, opšta pitanja i dr.).

 • Ispunjavanje ugovornih obaveza
 • Zakonske obaveze
 • Naši legitimni interesi
 • Poboljšanje i razvoj novih proizvoda i usluga
 • Povećanje efikasnost

Nagradne igre, marketing i druge forme promovisanja Uz vašu saglasnost (gde je potrebno), služimo se vašim ličnim podacima da bismo vam pružili informacije o robi ili uslugama (npr. marketinške komunikacije ili kampanje ili promocije). To se može uraditi preko e-pošte, oglasa, SMS-ova, telefonskim pozivima i poštanskim pošiljkama u meri u kojoj to dozvoljavaju primenjivi zakoni. Neke od naših kampanja i promocija sе sprovode na mrežnim stranicama trećih strana i/ili društvenim mrežama. Takva upotreba vaših ličnih podataka je dobrovoljna, što znači da može da se suprotstavite (ili povućete svoju saglasnost u određenim zemljama) obradi vaših ličnih podataka za te svrhe. Za detaljne informacije o tome kako promeniti svoje preference o marketinškoj komunikaciji, pogledajte Odeljak 9 i 10 u produžetku. Za više informacija o našim nagradnim igrama i drugim formama promocije pogledajte službena pravila ili detalje objavljene sa svakom nagradnom igrom/promocijom.

 • Uz vašu saglasnost (gde je potrebno)
 • Ispunjavanje ugovornih obaveza
 • Naši legitimni interesi
 • Određivanje koji naši proizvodi i usluge bi vas mogli interesovati i kako vas o njima obavestiti
 • Određivanje tipova potrošača ili kupaca za nove proizvode ili usluge

Društvene mreže treće strane Vašim ličnim podacima se koristimo kada komunicirate sa elementima društvenih mreža trećih strana, kao što su funkcije „Dopada mi se“, da bismo vam prikazali oglase i komunicirali sa vama na društvenim mrežama trećih strana. Možete da saznate više o tome kako te komponente funkcionišu i o podacima o profilu koje dobijamo o vama, kao i da saznate kako da se isključite u pregled pravila o zaštiti privatnosti relevantnih društvenih mreža trećih strana.

Personalizovanje (van mreže i na mreži). Uz vašu saglasnost (gde je to potrebno), upotrebljavamo vaše lične podatke (i) za analizu vaših preferenca i navika (ii) za predviđanje vaših potreba na osnovu naše analize vašeg profila (iii) za poboljšanje i personalizovanje vašeg iskustva na našim mrežnim stranicama i aplikacijama (iv) da bismo obezbedili da sadržaj naših mrežnih stranica/aplikacija bude optimizovan za vas i za vaš računar ili uređaj (v) da bismo vam pružili ciljano oglašavanje i sadržaj kao i (vi) da bismo vam omogućili učestvovanje u interaktivnim elementima, kada se na to odlučite. Na primer, Mi pamtimo vaš ID za prijavu/adresu e-pošte ili naslovno ime da biste se mogli brzo prijaviti sledeći put kada posetite našu stranicu ili da biste mogli lako da preuzmete artikle koje ste prethodno stavili u svoju korpu za kupovinu. Na osnovu tog vida informacija i uz vašu saglasnost (gde je potrebno), takođe vam prikazujemo specifične sadržaje društva Nestlé ili njegove promocije koje su prilagođene vašim interesima. Korišćenje vašim Ličnim podacima je dobrovoljno, što znači da možete da se suprotstavite obradi vaših ličnih podataka u tu svrhu. Za detaljne informacije o tome kako da isključite takvu mogućnost molimo proučite dolenavedeni link Odeljak 10.

 • Uz vašu saglasnost (gde je potrebno)
 • Naši legitimni interesi
 • Određivanje koj naši proizvodi i usluge bi vas mogli interesovati i kako vas o njima obavestiti
 • Određivanje tipova potrošača ili kupaca za nove proizvode ili usluge.

Ispunjavanje porudžbina Vaši lični podaci nam služe za obradu i otpremanje vaših porudžbina, obaveštavanje o statusu vaših porudžbina, proveru točne adrese i sprovođenje provere identiteta i drugih aktivnosti otkrivanja prevara. To uključuje upotrebu određenih ličnih podataka i podataka o plaćanju.

Ostale opšte namene (npr. interno istraživanje ili istraživanje tržišta, analitika, bezbednost) U skladu sa primenjivim zakonima, vaše Lične podatke upotrebljavamo za druge opšte poslovne svrhe, kao što je održavanje vašeg računa, sprovođenje internog ili tržišnog istraživanja i merenje efikasnosti reklamnih kampanja. Zadržavamo pravo, ako imate Nestléove račune, ujediniti te račune u jedan račun. Vaše Lične podatke takođe upotrebljavamo za upravljanje i ispravan rad naših komunikacionih, IT i bezbednosnih sistema.

 • Ispunjavanje ugovornih obaveza
 • Uz vašu saglasnost (gde je potrebno)
 • Zakonske obaveze
 • Naši legitimni interesi
 • Poboljšanje i razvoj novih proizvoda i usluga
 • Povećanje efikasnosti
 • Zaštita naših sistema, mreža i personala
 • Usaglašenost sa zakonskim obavezama

Pravni razlozi ili spajanje/preuzimanje U slučaju da Nestlé ili njegovu svojinu preuzme drugo društvo ili se sa njime spoji, uključujući usled bankrota, podelićemo vaše Lične podatke sa bilo kojim od naših pravnih slednika. Takođe, otkrićemo vaše Lične podatke trećim stranama (i) kada to zahteva primenjivi zakon (ii) kao odgovor na pravni postupak (iii) kao odgovor na zahtev nadležne agencije za sprovođenje zakona (iv) radi zaštite naših prava, privatnosti, bezbednosti ili svojine ili javnosti ili (v) za sprovođenje uslova bilo kojeg ugovora ili uslova naše mrežne stranice.

 • Zakonske obaveze
 • Naši legitimni interesi
 • Usaglašenost sa zakonskim obavezama
 • Zaštita naše svojine i personala

6. Otkrivanje vaših ličnih podataka

Nestlé će obraditi lične podatke koje nam date u skladu sa Pravilima o zaštiti privatnosti. Vaše Lične podatke podelićemo sa našim relevantnim pravnim licem Nestlé u zemlji iz koje ste poslali svoje Lične podatke u svrhu pružanja bolje usluge kao i u marketinške i komercijalne svrhe, uključujući stvaranje potencijalnih klijenata.

Uz Nestlé pravna lica navedena u odeljku o voditelju obrade podataka i kontakta (pogledajte Odeljak 12), vaše Lične podatke delimo sa sledećim vidovima organizacija trećih strana:

Pružaoci usluga To su spoljne firme čijim se uslugama služimo da bi nam pomogle u vođenju našeg poslovanja (npr. ispunjavanje porudžbina, obrada plaćanja, otkrivanje prevare i provera identiteta, rad mrežne stranice, firme za istraživanje tržišta, usluge podrške, promovisanja, razvoj mrežne stranice, analiza podataka, CRC i dr.). Pružaocima usluga i njihovom odabranom personalu je dozvoljen pristup vašim Ličnim podacima i njihovo korišćenje samo u naše ime za specifične zadatke za koje su zatraženi da ih izvrše, na osnovu naših uputstava, pa su dužni čuvati poverljivost i bezbednost vaših Ličnih podataka. Ako to zahteva primenjivi zakon, možete da dobijete popis pružaoca usluga koji obrađuju vaše Lične podatke (pogledajte Odeljak 12 da biste stupili u kontakt sa Nama).

Agencije za obaveštavanje o kreditnim poslovima i subjekti za naplatu potraživanja U meri dozvoljenoj primenjivim zakonom, agencije za obaveštavanje o kreditnim poslovima i subjekti za naplatu potraživanja su spoljne firme čijim se uslugama koristimo da bi nam pomogle da proverimo vašu kreditnu sposobnost (naročito za porudžbine sa fakturom) ili da naplatimo neizmirene fakture.

Firme treće strane koje upotrebljavaju Lične podatke za sopstvene marketinške svrhe Osim u situacijama u kojima ste dali svoju saglasnost, vaše Lične podatke ne licenciramo niti ih prodajemo firmama trećih strana za njihove marketinške svrhe. Njihov identitet otkriće se u momentu kada se zatraži vaša saglasnost.

Primaoci treće strane koji upotrebljavaju lične podatke iz pravnih razloga ili zbog spajanja/preuzimanja Vaše Lične podatke otkrićemo trećim stranama iz pravnih razloga ili u kontekstu spajanja/preuzimanja (pogledajte Odeljak 5 za pojedinosti).

7. Zadržavanje ličnih podataka

U skladu sa važećim zakonima, koristićemo se vašim Ličnim podacima onoliko dugo koliko je potrebno da bismo zadovoljili svrhe za koje su vaši Lični podaci sakupljeni (kao što je opisano u gorenavedenom Odeljku 5) ili da bismo ispunili primenjive zakonske zahteve. Lični podaci koji služe za pružanje personalizovanog iskustva (pogledajte gorenavedeni Odeljak 5 za pojedinosti) čuvaće se onoliko koliko to dozvoljavaju primenjivi zakoni

8. Pohrana i/ili prenos vaših ličnih podataka

Koristimo se adekvatnim merama (opisanim u produžetku) da bismo održali poverljivost i bezbednost vaših Ličnih podataka. Međutim, imajte na umu, da se ta zaštita ne odnosi na podatke koje ste odlučili da podelite na javnim mestima kao što su društvene mreže trećih strana.

Lica koja mogu pristupiti vašim Ličnim podacima Vaše Lične podatke obradiće naš ovlašten personal ili agenti, prema načelu nužnog poznavanja, zavisno o specifičnim svrhama za koje su vaši Lični podaci sakupljeni (npr. Naš personal zadužen za brigu o potrošačima imaće pristup vašoj evidenciji potrošača).

Mere koje se preduzimaju u radnim okruženjima Vaše Lične podatke pohranjujemo u radnim okruženjima koja se koriste razumnim bezbednosnim merama za sprečavanje neovlaštenog pristupa. Sledimo razumne standarde za zaštitu Ličnih podataka. Prenos informacija preko interneta, na žalost, nije sasvim bezbedan i, iako ćemo dati sve od sebe da zaštitimo vaše Lične podatke, ne možemo garantirati bezbednost podataka tokom prenosa kroz naše mrežne stranice/aplikacije.

Mere koje Mi očekujemo da preduzmete Važno je da i vi igrate ulogu u očuvanju poverljivosti i bezbednosti vaših Ličnih podataka. Kada se prijavljujete na mrežni račun, svakako odaberite lozinku računa koju bi drugi teško mogli da pogode i nikada ne otkrivajte svoju lozinku drugima. Vi ste odgovorni za čuvanje poverljivosti te lozinke i za bilo kakvo korišćenje vašeg računa. Ako se služite zajedničkim ili javnim računarom, nikada ne birajte mogućnost da se vaš ID za prijavu/adresa e-pošte ili lozinka upamte i svakako se odjavite sa svog računa svaki put kada napustite računar. Takođe, trebali biste se koristiti svim postavkama privatnosti ili kontrolama koje vam pružamo na našoj mrežnoj stranici/aplikaciji.

Prenos vaših Ličnih podataka Zbog međunarodne prirode našeg poslovanja, možda ćemo morati preneti vaše Lične podatke unutar grupe Nestlé kao i trećim stranama, kao što je navedeno u gorenav razloga možemo preneti vaše Lične podatke u druge zemlje koje mogu imati drukčije zakone i zahteve za usaglašenošću sa zaštitom podataka od onih koji se primenjuju u zemlji u kojoj se nalazite.    

9. Vaša prava

Pristup Ličnim podacima Imate pravo da pristupite, pregledate i zatražite fizičku ili elektronsku kopiju svojih podataka koji se čuvaju. Takođe, imate pravo da zatražite informacije o izvoru vaših Ličnih podataka.

Ova prava možete da ostvarite tako što ćete stupiti u kontakt sa Nama ili nam pišete na firmu Nestlé Enterprises S.A. koja deluje preko svog odelenja Nestlé Purina Petcare Europe, Entre-deux-Villes 12, 1800 Vevey, Švicarska, prilažući kopiju svoje lične karte ili istovredne podatke (ako to od Nas zahtevaju i ako je zakonom dozvoljeno). Ako je zahtev podneo neko drugi umesto vas, bez davanja dokaza da je zahtev legitimno podnet u vaše ime, zahtev će biti odbijen. Imajte na umu da svi podaci o identifikaciji koji nam se daju biće obrađeni samo u skladu sa primenjivim zakonima, kao i u meri u kojoj to oni dozvoljavaju.

Dodatna prava (npr. menjanje, brisanje Ličnih podataka) Tamo gde je to omogućeno zakonom, možete (i) da zatražite brisanje, prenos, ispravku ili pregled svojih Ličnih podataka (ii) da ograničite korišćenje i otkrivanje vaših Ličnih podataka i (iii) da otkažete saglasnost za bilo koju od naših aktivnosti obrade podataka.

Imajte na umu, da u određenim okolnostima nećemo moći da izbrišemo vaše lične podatke bez brisanja vašeg korisničkog računa. Možda ćemo morati da zadržimo neke od vaših ličnih podataka nakon što ste zatražili brisanje, da bismo ispunili svoje zakonske ili ugovorne obaveze. Primenjivi zakoni mogu nam takođe dozvoliti da zadržimo neke od vaših ličnih podataka da bismo zadovoljili svoje poslovne potrebe.

Tamo gde je to dostupno, naše mrežne stranice imaju namensku postavku preko koje možete da pregledavate i uređivate lične podatke koje ste dostavili. Imajte na umu da od naših registrovanih potrošača tražimo da potvrde svoj identitet (npr. ID za prijavu/adresu e-pošte, lozinku) pre nego što mogu pristupiti ili promeniti podatke o svom računu. To pomaže u sprečavanju neovlaštenog pristupa vašem računu.

Nadamo se da možemo udovoljiti vašim upitima o načinu na koji obrađujemo vaše Lične podatke. Ali ako imate nerešenih pitanja, takođe imate pravo žalbe nadležnim organima za zaštitu podataka.   

10. Vaš izbor o tome kako upotrebljavamo i otkrivamo vaše Lične podatke

Nastojimo da vam omogućimo izbor u vezi sa Ličnim podacima koje Nam dajete. Sledeći mehanizmi Vam omogućuju sledeću kontrolu nad vašim Ličnim podacima:

Kolačići/slične tehnologije Svojim pristankom upravljate preko (i) našeg rešenja za upravljanje pristankom ili (ii) svog pregledača da biste odbili sve ili neke kolačiće/slične tehnologije ili da bi vas upozorili kada su u upotrebi. Pogledajte gorenavedeni Odeljak 4.

Oglašavanje, marketing i promocije Možete dati svoju saglasnost na to da Nestlé upotrebljava vaše Lične podatke za promovisanje svojih proizvoda ili usluga obeležavanjem polja za potvrđivanje koje/a se nalazi/e na obrascima za registrovanje ili odgovorom na pitanje/a koje postavljaju naši predstavnici Službe za angažman korisnika. Ako odlučite da više ne želite da primate takav vid obaveštenja, naknadno se možete odjaviti od primanja marketinških materijala u bilo kom momentu, sledeći uputstva navedena u svakoj takvoj komunikaciji. Da biste otkazali pretplatu na marketinške materijale koje šalje bilo koji medijum, uključujući društvene mreže trećih strana, možete da se odjavite u bilo kom momentu tako da se odjavite preko linkova dostupnih u našim komunikacijama ili da se prijavite na mrežne stranice/aplikacije ili društvene mreže trećih strana i prilagodite svoje korisničke postavke u svom profilu računa tako što ćete poništiti odabir adekvatnih polja ili pozvati našu Službu za angažman korisnika. Imajte na umu da ćete, čak ako i odustanete od primanja marketinških materijala, od Nas i dalje primati administrativna obaveštenja, kao što su potvrđivanje porudžbine ili druge transakcije, obaveštenja o aktivnostima vašeg računa (npr. potvrđivanje računa, promene lozinke i dr.) i druge važne objave koje se ne odnose na marketing.

Personalizovanje (van mreže i na mreži) Kada zakon to zahteva, ako želite da Nestlé upotrebljava vaše Lične podatke da bi vam pružio personalizovano iskustvo/ciljano oglašavanje i sadržaj, možete to da naznačite preko adekvatnog/ih polja koje/i se nalazi/e na obrascu za registrovanje ili odgovaranjem na pitanje(a) koje/a su postavili naši predstavnici Službe za angažman korisnika. Ako odlučite da više ne želite da se služite takvim personalizovanjem, možete ga isključiti u bilo kom momentu tako da se prijavite na mrežne stranice/aplikacije i prilagodite svoje korisničke preference u svom profilu računa tako da poništite adekvatna polja ili pozovete našu Službu za angažman korisnika.

Ciljano oglašavanje Sarađujemo sa oglašivačkim mrežama i drugim pružaocima usluga oglašavanja („Pružaoci usluga oglašavanja“) koji oglašavaju u Naše ime i u ime drugih nepovezanih firmi na internetu. Neki od tih oglasa su prilagođeni vašim interesima na osnovu podataka sakupljenih tokom vremena na mrežnim stranicama društva Nestlé ili na nepovezanim mrežnim stranicama. Možete da posetite mrežnu stranicu YourAdChoices da biste saznali više o takvom vidu oglašavanja, kao i o tome kako da se isključite iz prakse oglašavanja zasnovanih na

interesu firmi koje učestvuju u samoregulatorskoj programi Saveza za interaktivno digitalno oglašavanje (European Interactive Digital Advertising Alliance, EDAA). Pored toga, možete da se isključite iz takvog vida oglašavanja u mobilnim aplikacijama firmi koje učestvuju u aplikaciji DAA AppChoices preuzimanjem aplikacije iz trgovine aplikacija za iOS ili Android. Takođe, možete da zaustavite sakupljanje podataka o točnoj lokaciji sa mobilnog uređaja pristupom postavkama usluge određivanja lokacije vašeg uređaja.

11. Promene naših Pravila

Ako promenimo način na koji postupamo sa vašim Ličnim podacima, ažuriraćemo ova Pravila. Zadržavamo pravo izmene naših praksi i ovih Pravila u bilo kom momentu. Čestim proverama možete da proverite ažuriranja ili promene naših Pravila.

12. Operateri podataka i kontakt podaci

Za postavljanje pitanja ili komentarisanje ovih Pravila i naše prakse o zaštiti privatnosti ili za podnošenje pritužbe na našu usaglašenost sa važećim zakonima o privatnosti, stupite sa Nama u Kontakt ili nam pišite na adresu društva Nestlé Enterprises S.A. koje deluje preko svog odeljenja Nestlé Purina Petcare Europe, Entre-deux- Villes 12, 1800 Vevey, Švicarska ili pišite relevantnom pravnom licu Nestlé u svojoj zemlji prebivališta.

Takođe, možete da se obratite e-poštom našem Uredu za zaštitu podataka na adresu DataPrivacy@purina.nestle.com ili da pišete Nama na adresu društva Nestlé Enterprises S.A. koje deluje preko svog odeljenja Nestlé Purina Petcare Europe, Entre-deux-Villes 12, 1800 Vevey, Švicarska.

Priznaćemo i istražićemo svaku pritužbu o načinu na koji upravljamo Ličnim podacima (uključujući pritužbu da smo prekršili vaša prava prema primenjivim zakonima o privatnosti).