Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

PRIVACYVERKLARING

April 2022​

TOEPASSINGSGEBIED VAN DEZE VERKLARING

Lees deze privacyverklaring (de ' Verklaring' ) grondig om ons beleid en onze praktijken met betrekking tot uw Persoonsgegevens en de manier waarop wij deze verwerken te begrijpen. Deze Verklaring is van toepassing op individuen die als consument (de ‘Consument’ ) interactie hebben met Nestlé Diensten of op personen die werken bij een klant, verkoper, leverancier of partner ( ‘Customer’ ) (‘ u ’) van Nestlé. De Verklaring licht toe hoe uw Persoonsgegevens verzameld, gebruikt en openbaar gemaakt worden door Nestlé Nederland B.V. (' Nestlé ', ' wij ', ' ons '). Er wordt ook uitgelegd hoe u toegang kunt krijgen tot uw Persoonsgegevens, hoe u deze kunt bijwerken en hoe u bepaalde keuzes kunt maken over het gebruik van uw Persoonsgegevens.

Deze Verklaring heeft betrekking op zowel onze online als offline gegevensverzameling, met inbegrip van Persoonsgegevens die wij verzamelen via onze verschillende kanalen, zoals websites, apps, sociale netwerken van derden, online en offline registratieformulieren, Consumer Engagement Service, verkooppunten, evenementen, beurzen, tentoonstellingen en bezoeken van verkoopvertegenwoordigers. Wij wijzen erop dat wij de Persoonsgegevens die wij op één bepaalde manier verzamelen (bv. een website van Nestlé) combineren met Persoonsgegevens die wij op een andere manier verzamelen (bv. een offline event van Nestlé). In het kader hiervan combineren wij Persoonsgegevens die oorspronkelijk door verschillende entiteiten van Nestlé verzameld werden. Gelieve Deel 9 te raadplegen voor meer informatie over hoe u zich hiertegen kunt verzetten.

Als u nalaat om ons noodzakelijke Persoonsgegevens te verstrekken kunnen wij u mogelijk onze goederen en/of diensten niet aanbieden. (Wij zullen aangeven wanneer dit het geval is, bijvoorbeeld door dit duidelijk te vermelden op onze i nschrijvingsformulieren). Deze Verklaring kan van tijd tot tijd veranderen (Zie Deel 11).

 

Deze Verklaring geeft belangrijke informatie op de volgende gebieden:

 

1. BRONNEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Deze Verklaring heeft betrekking op Persoonsgegevens die wij met behulp van de hieronder beschreven methodes zie Deel 2 van u en over u verzamelen uit de volgende bronnen:

Sites web : Nestlé websites. Op de consument of klantgerichte websites die door of voor Nestlé geëxploiteerd worden, met inbegrip van websites die wij exploiteren onder onze eigen domeinen/URL's en minisites die wij beheren op externe sociale netwerken, zoals Facebook ("de 'Websites'").

Mobiele websites/apps van Nestlé: Op de consument of klantgerichte mobiele websites of toepassingen die door of voor Nestlé geëxploiteerd worden, zoals apps voor smartphones.

E-mailberichten, sms'en en andere elektronische berichten: Elektronische communicatie tussen u en Nestlé, inclusief maar niet beperkt tot gepersonaliseerde e-mailcampagnes.

Nestlé CES. Oproepen naar onze Consumentenservice (‘CES’).

Offline inschrijvingsformulieren: Afgedrukte inschrijvingsformulieren en soortgelijke formulieren die wij verzamelen via bijvoorbeeld brievenpost, demo's in winkels, wedstrijden en andere promoties, evenementen, beurzen, tentoonstellingen of bezoeken van verkoopvertegenwoordigers.

Interacties met onze advertenties: Interacties met onze advertenties (bijvoorbeeld indien u een interactie hebt met een van onze advertenties op een website van een derde partij, kan het zijn dat we informatie over deze interactie krijgen).

Gegevens die wij creëren.: In de loop van onze interacties met u, kunnen wij Persoonsgegevens over u aanmaken (bijvoorbeeld gegevens over uw aankopen op onze websites).

Gegevens van andere bronnen: Externe sociale netwerken (bv. Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube) of marktonderzoeken (als feedback niet anoniem gegeven wordt), data verkregen bij een derde partij, promotie partners van Nestlé, publieke bronnen en data die we verkrijgen als we andere bedrijven overnemen.

2. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN EN HOE WIJ ZE VERZAMELEN

Afhankelijk van hoe u met Nestlé communiceert (online, offline, telefonisch, enz.), verzamelen wij verschillende soorten informatie van u, zoals hieronder beschreven.

Persoonlijke contactinformatie: Dit omvat alle informatie die u ons verstrekt en die ons in staat zou stellen om contact met u op te nemen, zoals uw naam, postadres, e-mailadres, sociale-netwerkgegevens of telefoonnummer.

Aanmeldgegevens van uw account: Alle informatie die nodig is om u toegang te geven tot uw specifieke accountprofiel. Voorbeelden hiervan zijn uw aanmeldings-ID/e-mailadres, uw schermnaam, uw wachtwoord in onherstelbare vorm en/of uw veiligheidsvraag en -antwoord.

Demografische informatie en interesses: Alle informatie die uw demografische of gedragskenmerken beschrijft. Voorbeelden hiervan zijn uw geboortedatum, leeftijd of leeftijdsgroep, geslacht, geografische locatie (bv. postcode), favoriete producten, hobby's en interesses, en informatie betreffende uw gezin of uw levensstijl.

Informatie over computer/mobiel apparaat: Alle informatie over het computersysteem of andere technologische apparatuur dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een van onze websites of apps, zoals het Internet Protocol (IP)-adres dat wordt gebruikt om uw computer of apparaat te verbinden met het internet, het type besturingssysteem en het soort en de versie van uw webbrowser. Als u een website of app van Nestlé opent met een mobiel apparaat zoals een smartphone, zal deze verzamelde informatie ook, voor zover dit toegestaan is, het unieke apparaat-ID van uw telefoon, het reclame-ID, geolocatie en andere vergelijkbare mobiele apparaatgegevens bevatten.

Informatie over het gebruik van websites/communicatie: Wanneer u door onze websites of nieuwsbrieven navigeert of ermee omgaat, gebruiken wij technologieën voor automatische gegevensverzameling om bepaalde informatie over uw handelingen te verzamelen. Dit omvat informatie zoals de links waarop u klikt, de pagina's of inhoud die u bekijkt en hoe lang u ze bekijkt, en andere soortgelijke informatie en statistieken over uw interacties, zoals de responstijden van inhoud, downloadfouten en de duur van bezoeken aan bepaalde pagina's. Deze informatie wordt verkregen met behulp van automatische technologieën, zoals cookies (browsercookies, flashcookies) en webbakens. Ze wordt ook verzameld door het gebruik van 'third party tracking'. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van deze technologieën. Meer informatie hierover vindt u in Deel 4..

Marktonderzoek & consumentenfeedback: Dit omvat informatie over uw ervaring met het gebruik van onze producten en diensten die u vrijwillig met ons deelt..

Door consumenten en klanten gegenereerde inhoud: Dit verwijst naar alle inhoud die u creëert en vervolgens met ons deelt op externe sociale netwerken of door deze inhoud te uploaden naar een van onze websites of apps, met inbegrip van het gebruik van externe sociale-netwerkapps zoals Facebook. Voorbeelden hiervan zijn foto's, video's, persoonlijke verhalen of andere vergelijkbare media of inhoud. Indien toegestaan verzamelen en publiceren wij door consumenten gegenereerde inhoud met betrekking tot uiteenlopende activiteiten, zoals wedstrijden en andere promoties, community-functionaliteiten op websites, klantenbinding en externe sociale netwerken.

Informatie van externe sociale netwerken: Dit verwijst naar alle informatie die u publiekelijk deelt op een extern sociaal netwerk of informatie die deel uitmaakt van uw profiel op een extern sociaal netwerk (zoals Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube) en waarvoor u het sociale netwerk de toestemming geeft om ze met ons te delen. Voorbeelden hiervan zijn uw basis accountinformatie (bv. naam, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, huidige stad, profielfoto, gebruikers-ID, vriendenlijst, enz.) en alle aanvullende informatie of activiteiten waarvoor u het externe sociale netwerk de toestemming geeft om ze te delen. Wij ontvangen uw profielinformatie bij externe sociale netwerken (of delen ervan) telkens als u een webtoepassing van Nestlé downloadt of ermee communiceert op een extern sociaal netwerk zoals Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram of YouTube, telkens als u een sociale-netwerkfunctie gebruikt die geïntegreerd is in een website van Nestlé (zoals Facebook Connect) of telkens als u met ons communiceert via een extern sociaal netwerk. Om meer te weten te komen over hoe uw informatie van een extern sociaal netwerk door Nestlé verkregen wordt of om u uit te schrijven van het delen van deze sociale-netwerkinformatie, dient u de website van het desbetreffende externe sociale netwerk te bezoeken.

Financiële en betalingsinformatie: Alle informatie die wij nodig hebben om een bestelling te verwerken of die u gebruikt om een aankoop te doen, zoals de gegevens van uw bank- of kredietkaart (naam van de kaarthouder, kaartnummer, vervaldatum, enz.) of andere betalingsvoorwaarden (als deze beschikbaar gemaakt worden). In elk geval behandelen wij of de dienstverlener(s) voor de verwerking van betalingen financiële en betalingsinformatie op een manier die voldoet aan de geldende wetten en beveiligingsnormen, zoals PCI DSS.

Oproepen aan de CES:. Alle communicatie met een CES kan worden opgenomen of beluisterd, in overeenstemming met de geldende wetten, voor lokale operationele behoeften (bv. voor opleidings- of kwaliteitsdoeleinden). De gegevens van betaalkaarten worden niet opgeslagen. Indien wij een opname doen, zult u bij het begin van uw oproep op de hoogte gebracht worden van deze opname.

Gevoelige Persoonsgegevens: We streven er niet naar gevoelige persoonsgegevens te verzamelen of anderszins te verwerken in het kader van onze normale bedrijfsuitoefening. Indien het noodzakelijk wordt om uw gevoelige persoonsgegevens om welke reden dan ook te verwerken, verwerken wij gevoelige gegevens enkel voor marketingdoeleinden indien u daar uw expliciete toestemming voor hebt gegeven (bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden). Indien wij voor andere doeleinden Persoonsgegevens verwerken dan zullen we ons op de volgende juridische gronden baseren: (i) detectie en preventie van criminele activiteiten (inclusief fraudepreventie); en (ii) compliance met geldende wetgeving (bijvoorbeeld om te voldoen aan rapportage rond diversiteit).

3. PERSOONSGEGEVENS VAN KINDEREN

Wij verzamelen of vragen niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13. Indien wij toch vaststellen dat er onbewust dergelijke persoonsgegevens werden verzameld, verwijderen wij deze onmiddellijk. Nestlé kan wel Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 verkrijgen rechtstreeks van de ouder of de wettelijke voogd en dit met de expliciete toestemming van deze persoon.

4. COOKIES/VERGELIJKBARE TECHNOLOGIEËN, LOGBESTANDEN EN WEBBAKENS

Cookies/Vergelijkbare technologieën: Gelieve onze Cookieverklaring te bekijken om te weten hoe u uw cookie-instellingen kunt beheren en voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en de doeleinden waarvoor wij ze gebruiken.

Logbestanden: Wij verzamelen informatie in de vorm van logbestanden die websiteactiviteit registreren en statistieken verzamelen over uw surfgewoonten. Deze gegevens worden automatisch gegenereerd en helpen ons om fouten op te sporen, de prestaties te verbeteren en de beveiliging van onze Websites te handhaven.

Webbakens: Webbakens (ook wel bekend als 'web bugs') zijn kleine stukjes code die een grafisch beeld afleveren in een webpagina of een e-mail met het doel gegevens naar ons terug te sturen. De informatie die via webbakens verzameld wordt, omvat informatie zoals het IP-adres en informatie over hoe u reageert op een e-mailcampagne (bv. op welk tijdstip werd de e-mail geopend, op welke links klikt u in de e-mail, enz.). Wij gebruiken webbakens op onze websites of voegen ze toe in e-mails die wij aan u sturen. Wij gebruiken de informatie van webbakens voor verschillende doeleinden, zoals, maar niet beperkt tot, de rapportage van websitebezoek, tellingen van unieke bezoekers, e-mailcontrole en -rapportage en personalisatie.

5. MANIEREN WAAROP UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT WORDEN

De volgende paragrafen beschrijven de verschillende doeleinden waarvoor wij uw Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, en de verschillende soorten Persoonsgegevens die voor elk doel verzameld worden. Wij wijzen erop dat alle hieronder vermelde gebruiken relevant zijn voor ieder individu.

Waarvoor wij uw Persoonsgegevens gebruiken

Onze redenen

Nos Onze rechtmatige belangen

Consumenten- of klantenservice: Wij gebruiken uw Persoonsgegevens in het kader van de Consumenten- of klantenservice, bijvoorbeeld voor het beantwoorden van uw vragen. Dit vereist meestal het gebruik van bepaalde persoonlijke contactgegevens en informatie met betrekking tot de reden voor uw vraag (bv. status van uw bestelling, technisch probleem, vraag/klacht in verband met een product, algemene vraag, enz.).

 • Het vervullen van contractuele verplichtingen
 • Wettelijke verplichtingen
 • Onze rechtmatige belangen
 • Het verbeteren en ontwikkelen van nieuwe producten en diensten
 • Efficiënter zijn

Wedstrijden, marketing en andere promoties. Met uw toestemming (indien vereist) gebruiken wij uw Persoonsgegevens om u informatie te verschaffen over goederen en diensten (bv. Marketingcommunicatie of campagnes of promoties). Dit kan gedaan worden met middelen zoals e-mail, reclame, sms, telefoontjes en postmailings voor zover toegestaan door de geldende wetten. Enkele van onze campagnes en promoties worden gevoerd op websites en/of sociale netwerken van derden. Dit gebruik van uw Persoonsgegevens is vrijwillig, wat betekent dat u zich kunt verzetten (of in bepaalde landen uw toestemming kunt intrekken) tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens voor deze doeleinden. U vindt meer informatie over hoe u uw voorkeuren betreffende publicitaire mededelingen kunt wijzigen in Deel 9 et 10. U vindt meer informatie over onze wedstrijden en andere promoties in de officiële regels of gegevens die bij elke wedstrijd/promotie gepost worden.

 • Met uw toestemming (indien vereist)
 • Het vervullen van contractuele verplichtingen
 • Onze rechtmatige belangen
 • Bepalen welke van onze producten en diensten u mogelijk interesseren en u erover vertellen
 • Bepalen welke van onze producten en diensten u mogelijk interesseren en u erover vertellen

Externe sociale netwerken. Wij gebruiken uw Persoonsgegevens wanneer u functionaliteiten van externe sociale netwerken gebruikt, zoals 'like'-functies om u reclame aan te bieden en met u in contact te komen op externe sociale netwerken. Voor meer informatie over de werking van deze functies, welke profielgegevens wij over u verzamelen en hoe u zich kunt uitschrijven, raadpleegt u de privacyverklaringen van de relevante externe sociale netwerken.

Personalisatie (offline en online). Met uw toestemming (indien vereist) gebruiken wij uw Persoonsgegevens (i) om uw voorkeuren en gewoonten te analyseren, (ii) om te anticiperen op uw behoeften op basis van onze analyse van uw profiel, (iii) om uw ervaring op onze websites en apps te verbeteren en te personaliseren; (iv) om ervoor te zorgen dat inhoud van onze websites/apps voor u en voor uw computer of apparaat is geoptimaliseerd; (v) om u gerichte reclame en inhoud te bieden, en (vi) om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies, wanneer u daarvoor kiest. Wij onthouden bijvoorbeeld uw aanmeldings-ID/e-mailadres of schermnaam zodat u de volgende keer dat u onze site bezoekt snel kunt inloggen of zodat u gemakkelijk de artikelen kunt ophalen die u eerder in uw winkelwagentje hebt gelegd. Op basis van dit soort informatie en met uw toestemming (indiende vereist), tonen wij u ook specifieke Nestlé-inhoud of -promoties die zijn afgestemd op uw interesses. Het gebruik van uw Persoonsgegevens is vrijwillig, wat betekent dat u zich kunt verzetten tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens voor dit doel. Voor gedetailleerde informatie over hoe u zich kunt afmelden, verwijzen wij u naar paragraaf 10 hieronder.

 • Met uw toestemming (indien vereist)
 • Onze rechtmatige belangen
 • Bepalen welke van onze producten en diensten u mogelijk interesseren en u erover vertellen
 • Klantentypes vaststellen voor nieuwe producten en diensten

Afhandeling van bestellingen. Wij gebruiken uw Persoonsgegevens om uw bestellingen te verwerken en te verzenden, u op de hoogte te brengen van de status van uw bestellingen, adressen te corrigeren en identiteitscontroles en andere activiteiten uit te voeren om fraude op te sporen. Dit omvat het gebruik van bepaalde Persoonsgegevens en betalingsinformatie.

Andere algemene doeleinden (bv. intern onderzoek of marktonderzoek, analytisch, beveiliging). Overeenkomstig de geldende wetten gebruiken wij uw Persoonsgegevens voor andere algemene doeleinden, zoals het uitvoeren van intern onderzoek of marktonderzoek en het meten van de doeltreffendheid van reclamecampagnes, waaronder het meten van de promotiedoelgroep en gebruik van die informatie voor de communicatie over nieuwe promoties naar vergelijkbare doelgroepen. Als u meerdere Nestlé accounts hebt, behouden wij ons het recht voor om deze accounts samen te voegen in een enkele account. Wij gebruiken uw Persoonsgegevens ook om onze communicatie-, IT- en veiligheidssystemen te verzekeren.

 • Het vervullen van contractuele verplichtingen
 • Met uw toestemming (indien vereist)
 • Wettelijke verplichtingen
 • Onze rechtmatige belangen
 • Het verbeteren en ontwikkelen van nieuwe producten en diensten
 • Efficiënter zijn
 • Onze assets en ons personeel beschermen
 • Naleving van wettelijke verplichtingen

Wettelijke redenen of fusie/overname. Ingeval Nestlé of zijn bedrijfsmiddelen overgenomen worden door of gefuseerd worden met een ander bedrijf, bijvoorbeeld door faillissement, zullen wij uw Persoonsgegevens delen met al onze rechtsopvolgers. Wij zullen uw Persoonsgegevens ook verstrekken aan derden (i) indien de geldende wetgeving dit voorschrijft; (ii) naar aanleiding van juridische procedures; (iii) naar aanleiding van een verzoek van een bevoegde rechtshandhavingsinstantie; (iv) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom, of het publiek te beschermen; of (v) om de voorwaarden van elke overeenkomst of de voorwaarden van onze website af te dwingen.

 • Wettelijke verplichtingen
 • Onze rechtmatige belangen
 • Naleving van wettelijke verplichtingen
 • Onze assets en ons personeel beschermen

6. OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

De Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden door Nestlé verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring. Wij zullen uw Persoonsgegevens delen met de relevante Nestlé entiteit in het land van waaruit u uw Persoonsgegevens hebt verstrekt, met als doel u een betere service te verlenen en voor marketing- en commerciële doeleinden, waaronder het genereren van verkoopleads.

Naast de entiteiten van Nestlé die vermeld worden in het deel 'Verantwoordelijken voor de gegevensverwerking en contactgegevens' (zie Deel 12)delen wij uw Persoonsgegevens ook met de volgende types van externe organisaties:

Dienstverleners. Dit zijn externe bedrijven die wij gebruiken om ons te helpen bij het runnen van ons bedrijf (bv. afhandeling van bestellingen, verwerking van betalingen, opsporen van fraude en identiteitscontrole, exploitatie van de website, marktonderzoeksbedrijven, ondersteunende diensten, promoties, websiteontwikkeling, gegevensanalyse, CRC, enz.). Dienstverleners en hun geselecteerde personeel mogen enkel in onze naam toegang krijgen tot uw Persoonsgegevens en deze gebruiken voor de specifieke taken die ze verzocht werden uit te voeren op basis van onze instructies, en moeten ervoor zorgen dat uw Persoonsgegevens vertrouwelijk en veilig blijven. Indien vereist door de toepasselijke wetgeving, kunt u een lijst krijgen van de providers die uw Persoonsgegevens verwerken ( Zie Deel 12 + om contact met ons op te nemen).

Ratingbureaus/incassobureaus. Voor zover de geldende wetgeving dit toestaat, zijn ratingbureaus en incassobureaus externe bedrijven die wij gebruiken om ons te helpen om uw kredietwaardigheid te controleren (met name voor bestellingen met factuur) of om openstaande facturen te innen.

Externe bedrijven die Persoonsgegevens gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden. Behalve in situaties waarin u uw toestemming gegeven hebt, geven wij geen machtiging voor of verkopen wij uw Persoonsgegevens niet aan externe bedrijven voor hun eigen marketingdoeleinden. Hun identiteit zal openbaar gemaakt worden op het moment dat uw toestemming gevraagd wordt.

Externe ontvangers die Persoonsgegevens gebruiken om juridische redenen of vanwege fusie/overname Wij zullen uw Persoonsgegevens verstrekken aan derden om juridische redenen of in het kader van een overname of fusie ( zie Deel 5 voor meer informatie ).

7. HOE LANG BEWAREN WIJ UW DATA?

In overeenstemming met de geldende wetgeving, zullen wij uw Persoonsgegevens zo lang gebruiken als nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor uw Persoonsgegevens zijn verzameld (zoals beschreven in Deel 5 hierboven) of om te voldoen aan de geldende wettelijke vereisten. Persoonsgegevens die worden gebruikt om u een gepersonaliseerde ervaring te bieden(zie Deel 5 hierboven voor details) zullen worden bewaard voor een duur die is toegestaan door de geldende wetgeving.

8. OPSLAG EN/OF OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij gebruiken een veelheid aan redelijke maatregelen (hieronder beschreven) om uw Persoonsgegevens vertrouwelijk en veilig te houden. Wij wijzen er echter op dat deze beschermingen niet gelden voor informatie die u verkiest te delen op openbare plaatsen, zoals externe sociale netwerken.

Mensen die toegang hebben tot uw Persoonsgegevens. Uw Persoonsgegevens zullen verwerkt worden door onze bevoegde personeelsleden of gemachtigden, op 'need-to-know'-basis, afhankelijk van de specifieke doeleinden waarvoor uw Persoonsgegevens verzameld werden (bv. ons personeel dat verantwoordelijk is voor de klantenzorg heeft toegang tot uw klantenbestand).

Maatregelen die genomen worden in exploitatieomgevingen. Wij slaan uw Persoonsgegevens op in exploitatieomgevingen die gebruikmaken van redelijke beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang te voorkomen. Wij volgen redelijke normen om Persoonsgegevens te beschermen. De verzending van informatie via het internet is jammer genoeg niet volledig veilig, en hoewel wij ons uiterste best zullen doen om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de gegevens tijdens de verzending via onze Websites/apps niet garanderen.

Maatregelen die Wij verwachten dat u neemt. Het is belangrijk dat u ook een rol speelt bij het veilig en zeker houden van uw Persoonsgegevens. Wanneer u zich inschrijft voor een onlineaccount, moet u een wachtwoord kiezen dat anderen moeilijk kunnen raden. Geef uw wachtwoord nooit aan iemand anders! U moet ervoor zorgen dat dit wachtwoord vertrouwelijk blijft, en u bent verantwoordelijk voor elk gebruik van uw account. Als u een gedeelde of openbare computer gebruikt, kies er dan nooit voor om uw aanmeldings-ID/e-mailadres of wachtwoord te onthouden, en zorg ervoor dat u zich afmeldt telkens als u de computer verlaat. U moet ook gebruikmaken van de privacy-instellingen of -controles die Wij u bieden op onze Website/in onze app.

Overdracht van uw Persoonsgegevens. Vanwege het internationale karakter van onze activiteiten, kan het nodig zijn dat wij uw Persoonsgegevens overdragen binnen de Nestlé groep, en aan derden zoals vermeld in Deel 6 hierboven, in verband met de doeleinden die in deze Privacyverklaring uiteen zijn gezet. Om deze reden kunnen wij uw persoonlijke gegevens overdragen aan andere landen die mogelijke andere wetten en nalevingsvereisten inzake gegevensbescherming hebben dan die welke gelden in het land waar u zich bevindt.

9. UW RECHTEN

Toegang tot Persoonsgegevens. U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw Persoonsgegevens, deze te controleren en een fysieke of elektronische kopie te vragen van de gegevens die wij over u bewaren. U hebt ook het recht om informatie op te vragen over de bron van uw Persoonsgegevens.

Deze rechten kunnen uitgeoefend worden door contact met ons op te nemen of door te schrijven naar Nestlé Enterprises S.A. handelend via haar divisie Nestlé Purina Petcare Europe, Entre-deux-Villes 12, 1800 Vevey, Zwitserland, met bijgevoegd een kopie van uw identitietsbewijs of gelijkwaardige gegevens (indien door ons gevraagd en wettelijk toegestaan). Als het verzoek door iemand anders dan u gedaan wordt, zonder bewijs te leveren dat het verzoek rechtmatig in uw naam gedaan wordt, zal het verzoek geweigerd worden. Wij wijzen erop dat alle informatie voor identificatie die aan ons verstrekt wordt enkel verwerkt zal worden in overeenstemming met en voor zover dit toegestaan is door de geldende wetten.

Aanvullende rechten (bv. wijziging, verwijdering van Persoonsgegevens). Voor zover wettelijk bepaald, kunt u (i) om de verwijdering, overdraagbaarheid, correctie of herziening van uw Persoonsgegevens verzoeken; (ii) het gebruik en de openbaarmaking van uw Persoonsgegevens beperken; en (iii) uw toestemming voor elk van onze gegevensverwerkingsactiviteiten intrekken.

Wij wijzen erop dat wij in bepaalde omstandigheden niet in staat zullen zijn om uw Persoonsgegevens te verwijderen zonder ook uw gebruikersaccount te verwijderen. Mogelijk zullen wij een deel van uw Persoonsgegevens moeten bijhouden nadat u om de verwijdering ervan verzocht hebt om te voldoen aan onze wettelijke of juridische verplichtingen. Mogelijk staan de geldende wetten ons ook toe om een deel van uw Persoonsgegevens bij te houden om te voorzien in onze bedrijfsbehoeften.

Voor zover beschikbaar hebben onze Websites een speciale functie waarmee u de Persoonsgegevens die u verstrekt hebt kunt herzien en bewerken. Wij wijzen erop dat wij onze geregistreerde consumenten vragen om hun identiteit (bv. aanmeldings-ID/e-mailadres, wachtwoord) te controleren voor zij toegang krijgen tot hun accountinformatie of deze kunnen wijzigen. Dit helpt om ongeoorloofde toegang tot uw account te voorkomen.

Wij hopen dat wij de vragen die u mogelijk hebt over de manier waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken, kunnen beantwoorden. Als u echter onbeantwoorde vragen hebt, hebt u ook het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.

10. UW KEUZES OVER HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN EN OPENBAAR MAKEN

Wij streven ernaar om u keuzes aan te bieden met betrekking tot de Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. De volgende mechanismen geven u de volgende controle over uw Persoonsgegevens:

Cookies/Vergelijkbare technologieën. U beheert uw toestemming via (i) onze oplossing voor toestemmingsbeheer of (ii) uw browser om alle of een aantal cookies/vergelijkbare technologieën te weigeren of om u te waarschuwen wanneer ze gebruikt worden. U vindt meer informatie hierover in Deel 4 hierboven.

Reclame, marketing en promoties. Als u wilt dat Nestlé uw Persoonsgegevens gebruikt om zijn producten of diensten te promoten, kunt u dit aangeven door middel van de relevante aanvinkvakjes die u op de inschrijvingsformulieren vindt, of door de vraag/vragen te beantwoorden die onze CES-vertegenwoordigers stellen. Als u deze berichten niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich vervolgens te allen tijde uitschrijven van het ontvangen van marketinggerelateerde berichten door de instructies te volgen die in elk van deze berichten gegeven worden. Als u de publicitaire mededelingen niet meer wenst te ontvangen die door om het even welk communicatiemiddel gestuurd worden, zoals externe sociale netwerken, kunt u zich te allen tijde uitschrijven. Daartoe meldt u zich aan bij de Websites/apps of externe sociale netwerken en past u uw gebruikersinstellingen in uw accountprofiel aan door de desbetreffende vakjes uit te vinken of door onze CES te bellen. Wij wijzen erop dat u, zelfs als u zich uitschrijft van het ontvangen van marketinggerelateerde berichten, nog altijd administratieve mededelingen van ons zult ontvangen, zoals bevestigingen van bestellingen of andere transacties, kennisgevingen over uw accountactiviteiten (bv. accountbevestigingen, wijzigingen van uw wachtwoord, enz.) en andere belangrijke niet-marketinggerelateerde aankondigingen.

Personalisatie (offline en online): Als dit wettelijk vereist is, kunt u, als u wilt dat Nestlé uw Persoonsgegevens gebruikt om u een gepersonaliseerde ervaring/gerichte reclame en inhoud aan te bieden, dit aangeven via de desbetreffende aanvinkvakjes op het inschrijvingsformulier of door de vragen te beantwoorden CES-vertegenwoordigers u stellen. Als u beslist dat u hier niet langer van wilt profiteren, kunt u zich te allen tijde uitschrijven door u aan te melden bij de Websites/apps en uw gebruikersinstellingen aan te passen in uw accountprofiel. Dit doet u door de desbetreffende vakjes uit te vinken of door onze CES te bellen.

Gerichte reclame. Wij werken samen met reclamenetwerken en andere reclameleveranciers ('Reclameleveranciers') die namens ons en andere niet-gelieerde ondernemingen reclame aanbieden op het internet. Sommige van deze reclameboodschappen zijn afgestemd op uw interesses op basis van informatie die gaandeweg verzameld werd op websites van Nestlé of op niet-gelieerde websites. U kunt de website YourAdChoices bezoeken om meer te weten te komen over dit soort reclame en over hoe u zich kunt uitschrijven van op interesses gebaseerde reclamepraktijken van bedrijven die deelnemen aan het zelfregulerende programma van de Digital Advertising Alliance ('DAA'). Daarnaast kunt u zich uitschrijven van dit soort reclame in mobiele toepassingen van bedrijven die deelnemen aan de AppChoices-app van de DAA door de app te downloaden in de AppStore van iOS of Android. U kunt ook de verzameling van precieze locatiegegevens van een mobiel apparaat stoppen door naar de instellingen van de locatiefunctie van uw apparaat te gaan.

11. WIJZIGINGEN AAN ONZE VERKLARING

Als wij de manier waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken wijzigen, zullen wij deze Verklaring aanpassen. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan onze praktijken en deze Verklaring. Controleer regelmatig of er updates of wijzigingen aan onze Verklaring gemaakt zijn.

12. VERANTWOORDELIJKEN VOOR DE GEGEVENSVERWERKING & CONTACTGEGEVENS

Om vragen te stellen of opmerkingen te maken over deze Verklaring en privacypraktijken, of om een klacht in te dienen over onze naleving van de geldende privacywetten, kunt u contact met ons opnemen of schrijven naar Nestlé Enterprises S.A., handelend via haar divisie Nestlé Purina Petcare Europe, Entre-deux-Villes 12, 1800 Vevey, Zwitserland, of schrijven naar de relevante Nestlé-entiteit in het land waar u woont. U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer) via e-mail naar DataPrivacy@purina.nestle.com of door te schrijven naar Nestlé Enterprises S.A., handelend via haar divisie Nestlé Purina Petcare Europe, Entre-deux-Villes 12, 1800 Vevey, Zwitserland. Wij zullen elke klacht over de manier waarop wij Persoonsgegevens beheren (met inbegrip van klachten dat wij uw rechten geschonden hebben volgens de geldende privacywetten) bevestigen en onderzoeken.