PURINA PETCARE NOTEIKUMI

 

IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

Nestlé Enterprises S.A., kas darbojas ar Nestlé Purina Petcare Europe (Purina) struktūrvienības starpniecību, ir apņēmusies uzturēt mūsu tīmekļa vietnes lietotāju uzticību. Turpmāk izklāstītie noteikumi reglamentē Tīmekļa vietnes izmantošanu.

1. PIEŅEMAMA IZMANTOŠANA

Nekautrējieties izpētīt mūsu tīmekļa vietni un, kur iespējams, papildināt tās saturu, piemēram, uzdodot jautājumus, rakstot ziņojumus un iesniedzot multivides saturu (piemēram, attēlus, video). Tomēr tīmekļa vietnes un tajā ievietoto materiālu izmantošana nedrīkst būt nelikumīga vai jebkādā veidā aizskaroša. Jums jāpieliek pūles, lai izvairītos:

 

(a) pārkāpt citas personas tiesības uz privātumu;

(b) pārkāpt intelektuālā īpašuma tiesības;

(c) sniegt paziņojumus, kas ir apmelojoši (tostarp attiecībā uz Purina), saistīti ar pornogrāfiju, ir rasistiska vai ksenofobiska rakstura, veicina naidu vai mudina uz vardarbību vai nekārtībām;

(d) augšupielādēt failus, kas satur vīrusus vai var radīt drošības problēmas;

(e) vai citādi apdraud tīmekļa vietnes integritāti.

 

Lūdzam ņemt vērā, ka Purina var no tīmekļa vietnes dzēst jebkuru saturu, ko tā uzskata par nelikumīgu vai aizskarošu.

2. DATU AIZSARDZĪBA

Mūsu Paziņojums par privātumu attiecas uz jebkuriem personas datiem vai materiāliem, kas tiek kopīgoti šajā tīmekļa vietnē.

3. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

3.1. Purina sniegtais saturs

Visas intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp autortiesības un preču zīmes, uz materiāliem, ko tīmekļa vietnē publicējusi Purina vai kas publicēti tās vārdā (piemēram, teksts un attēli), pieder Purina vai tās licences devējiem.

Jūs varat reproducēt tīmekļa vietnes fragmentus savai privātai lietošanai (t. i., nekomerciālai lietošanai) ar nosacījumu, ka jūs saglabājat neskartas un ievērojat visas intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp jebkuru paziņojumu par autortiesībām, kas var būt norādīts uz šāda satura (piemēram, © 2015 Purina).

3.2. Jūsu sniegtais saturs

Jūs apliecināt Purina, ka esat vai nu satura, ko sniedzat šajā Tīmekļa vietnē, autors, vai arī ka jums ir tiesības (t. i., esat saņēmis tiesību īpašnieka atļauju) sniegt šādu saturu (piemēram, attēlus, video, mūziku) Tīmekļa vietnē.

Jūs piekrītat, ka šāds saturs tiks uzskatīts par nekonfidenciālu, un jūs piešķirat uzņēmumam Purina bezatlīdzības, beztermiņa, vispasaules licenci izmantot (tostarp izpaust, reproducēt, publicēt vai pārraidīt) jūsu sniegto saturu ar tā uzņēmējdarbību saistītos nolūkos.

Lūdzam ņemt vērā, ka Purina var brīvi izlemt, izmantot vai neizmantot šo saturu, un ka Purina, iespējams, jau ir izstrādājusi līdzīgu saturu vai ir ieguvusi šādu saturu no citiem avotiem, un šādā gadījumā visas intelektuālā īpašuma tiesības uz šo saturu pieder Purina un tās licences devējiem.

3.3. Noteikumi, kas reglamentē patērētāju vērtējumu un atsauksmju pakalpojumu

Papildus šiem noteikumiem uz patērētāju reitingu un atsauksmju pakalpojumiem attiecas šādi papildu noteikumi. Lai iesniegtu jebkādu saturu jebkurā šajā tīmekļa vietnē pieejamajā vērtēšanas un atsauksmju pakalpojumā (piemēram, tekstu, fotoattēlu, video, līdzību vai citu materiālu vai informāciju), jums ir jābūt vismaz 18 gadus vecam vai vecākam, vai arī jāsaņem vecāku atbildību uzņemošās personas/-u piekrišana. Ja esat saņēmis iepriekšēju samaksu vai solījumu saņemt samaksu apmaiņā pret jūsu piedāvāto iesniegumu; vai ja esat saņēmis stimulu, piemēram, bezmaksas produktu, atlaides, dāvanas, dalību loterijās, jūs to norādīsiet savā iesniegumā. Ja esat Purina darbinieks vai strādājat uzņēmumā vai aģentūrā, kuru nolīgusi Purina, jūs norādāt šīs attiecības.

Viss jūsu iesniegtais saturs ir atbilstošs un balstīts jūsu faktiskajā pieredzē ar vērtēto produktu. Tajā nedrīkst iekļaut nekādu informāciju, kas atsaucas uz citām tīmekļa vietnēm, adresēm, e-pasta adresēm, kontaktinformāciju vai tālruņa numuriem. Par iesniegto informāciju atbildīgi esat jūs, nevis Purina.

4. ATBILDĪBA

Lai gan Purina dara visu iespējamo, lai nodrošinātu mūsu tīmekļa vietnē publicēto materiālu precizitāti un izvairītos no traucējumiem, mēs neesam atbildīgi par neprecīzu informāciju, traucējumiem, pārtraukumiem vai citiem notikumiem, kas var radīt jums tiešu (piemēram, datora darbības traucējumi) vai netiešu (piemēram, peļņas zudums) kaitējumu. Jebkāda paļaušanās uz šajā tīmekļa vietnē pieejamajiem materiāliem ir uz jūsu paša risku.

Šajā tīmekļa vietnē var būt saites uz tīmekļa vietnēm, kas nav saistītas ar Purina. Purina nekontrolē šādas trešo personu tīmekļa vietnes, ne vienmēr tās atbalsta un neuzņemas nekādu atbildību par tām, tostarp attiecībā uz to saturu, precizitāti vai darbību. Tādēļ aicinām jūs rūpīgi iepazīties ar šādu trešo personu tīmekļa vietņu juridiskajiem paziņojumiem, tostarp informēt sevi par jebkādām izmaiņām tajos.

Iespējams, jūs pārvaldāt trešās personas tīmekļa vietni un vēlaties izveidot saiti uz šo tīmekļa vietni. Šādā gadījumā Purina neiebilst pret šādām saitēm ar nosacījumu, ka jūs nekādā veidā nenorādāt, ka esat saistīts ar Purina vai esat Purina atbalstīts. Jūs nedrīkstat izmantot "ierāmēšanu" vai līdzīgas metodes, un jums jānodrošina, lai saite uz vietni tiktu atvērta jaunā logā.

5. SAZINIETIES AR MUMS

Šo tīmekļa vietni pārvalda Nestlé Enterprises S.A., kas darbojas ar Nestlé Purina Petcare Europe struktūrvienības starpniecību, Entre-Deux-Villes 12, 1800 Vevey, Šveice.

Ja jums ir kādi jautājumi vai komentāri saistībā ar tīmekļa vietni, lūdzam sazināties ar mums.

6. IZMAIŅAS

Purina patur tiesības veikt izmaiņas šajos lietošanas noteikumos. Lūdzam laiku pa laikam pārskatīt šos lietošanas noteikumus un jebkādu jaunu informāciju.

7. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN JURISDIKCIJA

Jūs un Purina piekrītat, ka jebkuras prasības vai strīdus saistībā ar šo tīmekļa vietni reglamentē Šveices tiesību akti, un tos izskata Vo (Vaud) kantona tiesas.