UVJETI UPORABE

 

Društvo Nestlé Enterprises S.A., djelujući kroz svoj odjel Nestlé Purina Petcare Europe (Purina), predano je održavanju povjerenja korisnika naše Mrežne stranice. Uvjeti u nastavku reguliraju vaše korištenje mrežnom stranicom.

1. Prihvatljiva uporaba

Slobodno istražite našu mrežnu stranicu i, gdje je to moguće, pridonesite dodavanjem materijala, kao što su pitanja, objave i multimedijski sadržaj (npr. slike, videozapisi). Uporaba mrežnih stranica te materijali koji su na njoj objavljeni ne bi smjeli ni na koji način biti nezakoniti ili uvredljivi. Vodite računa o tome da ne:

 

(A) kršite ičije pravo na privatnost

(B) kršite intelektualna prava

(C) dajete izjave koje su klevetničke (uključujući prema Purini), koje se odnose na pornografiju, rasističke su ili ksenofobne prirode, promiču mržnju ili potiču na nasilje ili nerede

(D) učitavate datoteke koje sadrže viruse ili koje mogu ugroziti sigurnost

(E) na drugi način ugrožavate integritet mrežne stranice.

 

Purina može ukloniti svaki sadržaj s Mrežne stranice koji smatra nezakonitim ili uvredljivim.

2. Zaštita podataka

Naša Pravila o zaštiti privatnosti odnose se na sve osobne podatke ili materijale podijeljene na ovoj Mrežnoj stranici.

3. Intelektualno vlasništvo

3.1. Sadržaj koji pruža Purina

Sva prava intelektualnog vlasništva, uključujući autorska prava i zaštitne znakove, u materijalima objavljenim od strane ili u ime Purine na mrežnoj stranici (npr. tekst i slike) u vlasništvu su Purine ili njezinih davatelja licence.

Možete reproducirati izvatke mrežne stranice za vlastitu privatnu upotrebu (tj. nekomercijalnu upotrebu) pod uvjetom da zadržite nepovredivost i poštujete sva prava intelektualnog vlasništva, uključujući sve obavijesti o autorskim pravima koje se mogu pojaviti na takvom sadržaju (npr. © 2015 Purina).

3.2. Sadržaj koji pružate Vi

Izjavljujete Purini da ste ili autor sadržaja kojim pridonosite ovoj mrežnoj stranici ili da imate prava (tj. da ste dobili dopuštenje od strane nositelja prava) i da ste u mogućnosti pridonijeti takvom sadržaju (npr. slike, videozapisi, glazba) na mrežnoj stranici.

Slažete se da takav sadržaj neće biti smatran povjerljivim i dajete Purini trajnu licencu na svjetskoj razini i bez naknada autorskog prava za uporabu sadržaja koji dajete za svrhe koje su povezane s njegovim poslovanjem (uključujući otkrivanje, reprodukciju, prijenos, objavljivanje ili emitiranje).

Imajte na umu da Purina ima pravo slobodno odlučiti hoće li upotrijebiti taj sadržaj i da je Purina možda već razvila sličan sadržaj ili je takav sadržaj nabavila iz drugih izvora; u takvom će slučaju sva prava intelektualnog vlasništva u ovom sadržaju ostati Purina i njezini davatelji licence.

3.3. Pravila koja se odnose na ocjenjivanje potrošača i uslugu recenzije

Uz te uvjete, sljedeća dodatna pravila vrijede za usluge ocjenjivanja i pregleda. Kako biste podnijeli bilo koji sadržaj bilo kojoj usluzi ocjenjivanja i pregleda dostupnoj na ovoj mrežnoj stranici (kao što je tekst, fotografija, videosnimka, portret ili drugi materijal ili informacija), morate imati 18 godina ili više ili dobiti privolu osoba koje imaju roditeljsko pravo. Ako ste primili prethodnu uplatu ili obećanje plaćanja u zamjenu za predloženi podnesak ili ako ste primili poticaj kao što su besplatni proizvodi, popusti, darovi, nagradne igre, morate to otkriti u svojoj prijavi. Ako ste zaposlenik Purine ili radite za tvrtku ili agenciju koju je angažirala Purina, dužni ste otkriti takav odnos.

Sav sadržaj koji pošaljete točan je i temelji se na vašem stvarnom iskustvu s proizvodom koji ocjenjujete. Sadržaj neće uključivati nikakve informacije koje upućuju na druge mrežne stranice, adrese, adrese e-pošte, podatke za kontakt ili telefonske brojeve. Vi ste odgovorni za sadržaj vašeg podneska, a ne Purina.

4. Odgovornost

Iako Purina ulaže sve razumne napore kako bi osigurala točnost materijala na našoj mrežnoj stranici i izbjegla smetnje, nismo odgovorni za netočne informacije, smetnje, prekid ili druge događaje koji vam mogu uzrokovati štetu, bilo izravnu (npr. kvar računala) ili neizravnu (npr. gubitak dobiti). Svako oslanjanje na materijale na ovoj mrežnoj stranici vaša je vlastita odgovornost.

Ova mrežna stranica može sadržavati poveznice na mrežne stranice izvan Purine. Purina nema kontrolu nad takvim mrežnim stranicama trećih strana, ne podržava ih nužno i ne prihvaća nikakvu odgovornost za njih, uključujući njihov sadržaj, točnost ili funkciju. Zbog toga vas pozivamo da pažljivo pregledate pravne obavijesti takvih mrežnih stranica trećih strana, uključujući i informiranje o svim promjenama na njima.

Možete upravljati mrežnom stranicom treće strane i željeti se povezati s ovom mrežnom stranicom. U takvom slučaju, Purina se ne protivi takvom povezivanju pod uvjetom da ni na koji način ne sugerirate da ste povezani s Purinom ili da vas ona podržava. Ne smijete primjenjivati „framing“ ili sličnu praksu i morate osigurati da se poveznica na mrežnu stranicu otvara u novom prozoru.

5. Obratite nam se

Ovom mrežnom stranicom upravlja društvo Nestlé Enterprises S.A. koje djeluje preko svojeg odjela Nestlé Purina Petcare Europe, 12 Entre-Deux-Villes, 1800 Vevey, Švicarska. Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara u vezi s mrežnom stranicom, slobodno nam se obratite.

6. Promjene

Purina zadržava pravo izmjene ovih uvjeta uporabe. Posjetite ovu stranicu s vremena na vrijeme kako biste pregledali ove uvjete uporabe i nove dodatne informacije.

7. Mjerodavno pravo i nadležnost

Vi i Purina suglasni ste da će svaki zahtjev ili spor koji se odnosi na mrežnu stranicu biti reguliran prema švicarskom pravu te će se iznijeti pred sudove kantona Vaud.