Pravila o zaštiti privatnosti

travanj 2022.

Opseg ovih Pravila

Pažljivo pročitajte ova Pravila o zaštiti privatnosti („Pravila“) kako biste razumjeli naša pravila i praksu u vezi s vašim osobnim podatcima i o tome kako ćemo s njima postupati. Ova se Pravila odnose na pojedince koji su u interakciji s uslugama društva Nestlé kao potrošači („Potrošač“) ili na pojedince koji rade za nekog od klijenata, prodavača, dobavljača ili partnera („Korisnik“) („vi“). Ovim se Pravilima objašnjava kako vaše osobne podatke prikuplja, upotrebljava i otkriva društvo Nestlé Enterprises S.A. koje djeluje preko svojeg odjela Nestlé Purina Petcare Europe („Nestlé“, „Mi“, „Nas/Nama”). Također vam se objašnjava kako možete pristupiti i ažurirati svoje osobne podatke te napraviti određene odluke o tome kako se vaši Osobni podatci upotrebljavaju.

Ova Pravila obuhvaćaju naše mrežne i izvanmrežne aktivnosti prikupljanja podataka, uključujući Osobne podatke koje prikupljamo putem naših različitih kanala kao što su mrežne stranice, aplikacije, društvene mreže trećih strana, mrežni i izvanmrežni obrasci za registraciju, Služba za angažman potrošača, prodajna mjesta, događanja, izlaganja na sajmovima, izložbe, posjeti prodajnih predstavnika. Imajte na umu da osobne podatke možemo prikupljati iz različitih izvora (mrežne stranice, izvanmrežna događanja) i preko različitih uređaja. Kao dio toga, kombiniramo osobne podatke koje su izvorno prikupile različite pravne osobe pod nazivom Nestlé ili partneri društva Nestlé. Molimo pogledajte odjeljak 9 za dodatne informacije o tome kako na to uložiti prigovor.

Ako nam ne dostavite potrebne Osobne podatke (naznačit ćemo vam kada je to slučaj, na primjer, jasnim navođenjem ovih informacija u našim obrascima za registraciju), možda vam nećemo moći pružiti naše proizvode i/ili usluge. Ova se Pravila mogu s vremena na vrijeme promijeniti (pogledajte Odjeljak 11).

 

Ova Pravila sadrže važne podatke u sljedećim područjima:

 

1. Izvori osobnih podataka

Ova se Pravila odnose na Osobne podatke koje prikupljamo od vas ili o vama, na dolje opisane načine (pogledajte Odjeljak 2), iz sljedećih izvora:

Mrežne stranice društva Nestlé Mrežne stranice usmjerene prema Potrošačima ili Korisnicima kojima upravlja društvo Nestlé ili kojima se upravlja u njegovo ime, uključujući mrežne stranice kojima upravljamo pod vlastitim domenama/URL-ovima i mini-stranica koje pokrećemo na društvenim mrežama trećih strana kao što je Facebook („Mrežne stranice“).

Mobilne mrežne stranice/aplikacije društva Nestlé Mobilne stranice ili aplikacije usmjerene prema potrošačima ili korisnicima kojima upravlja društvo Nestlé ili kojima se upravlja u njegovo ime, kao što su aplikacije za pametne telefone.

E-pošta, tekstualne i druge elektroničke poruke Interakcije s elektroničkom komunikacijom između vas i Nestléa, uključujući ali ne ograničavajući se na personalizirane kampanje slanja elektroničke pošte.

Služba za angažman potrošača društva Nestlé Komunikacija s našom Službom za angažman potrošača

Izvanmrežni obrazac za registraciju korisnika Tiskani ili digitalni registracijski i slični obrasci koje prikupljamo putem, na primjer, redovne pošte, prezentacijama u trgovini, nagradnih natječaja i drugih oblika promidžbe, događaja, izlaganja na sajmovima, izložbi, posjeta prodajnih predstavnika.

Oglašivačke interakcije Interakcije s našim oglasima (npr. ako stupite u interakciju s jednim od naših oglasa na mrežnoj stranici treće strane, možemo primiti informacije o toj interakciji).

Podatci koje stvaramo Prilikom naših interakcija s vama možemo stvoriti Osobne podatke o vama (npr. zapise o vašim kupnjama s naših mrežnih stranica).

Podatci iz drugih izvora Društvene mreže trećih strana (npr. kao što su Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube), istraživanje tržišta (ako povratne informacije nisu dane na anonimnoj osnovi), agregatori podataka trećih strana, promotivni partneri društva Nestlé, javni izvori i podatci primljeni prilikom stjecanja druge tvrtke.

2. Osobni podatci koje prikupljamo o vama i način na koji ih prikupljamo

Ovisno o tome kako komunicirate s društvom Nestlé (na mreži, izvan mreže, putem telefona itd.), od vas prikupljamo različite vrste podataka, kao što je opisano u nastavku.

Osobni podatci za kontakt To uključuje sve podatke koje nam dostavite koji bi nam omogućili da stupimo u kontakt s vama, poput vašeg imena, poštanske adrese, adrese e-pošte, podataka o društvenoj mreži ili broja telefona.

Podatci za prijavu na račun Svi podatci koji su potrebni za pristup vašem osobnom profilu računa. Primjeri uključuju vaš ID za prijavu/adresu e-pošte, zaslonsko ime, lozinku u nepovratnom obliku i/ili sigurnosno pitanje i odgovor.

Demografski podatci i interesi Svi podatci koji opisuju vaše demografske značajke ili značajke ponašanja. Primjeri uključuju vaš datum rođenja, dob ili dobni raspon, spol, geografsku lokaciju (npr. poštanski broj), omiljene proizvode, hobije i interese te informacije o kućanstvu ili načinu života.

Podatci s računala / mobilnog uređaja Svi podatci o računalnom sustavu ili drugom tehnološkom uređaju kojim se služite za pristup jednoj od naših mrežnih stranica ili aplikacija, kao što je adresa internetskog protokola (IP) koja služi za povezivanje vašeg računala ili uređaja s internetom, vrsta operativnog sustava te vrsta i verzija mrežnog preglednika. Ako mrežnoj stranici ili aplikaciji društva Nestlé pristupite putem mobilnog uređaja kao što je pametni telefon, prikupljeni podatci također će uključivati, gdje je to dopušteno, jedinstveni ID uređaja vašeg telefona, oglašivački ID, geolokaciju i druge slične podatke mobilnog uređaja.

Podatci o uporabi mrežnih stranica/komunikacije Dok pretražujete naše mrežne stranice i u interakciji ste s njima ili newsletterima, Mi se služimo tehnologijama automatskog prikupljanja podataka kako bismo prikupili određene podatke o vašim radnjama. To uključuje podatke kao što su poveznice na koje kliknete, koje stranice ili sadržaj gledate i koliko dugo te druge slične informacije i statistike o vašim interakcijama, kao što su vrijeme odgovora sadržaja, pogreške pri preuzimanju i duljina posjeta određenim stranicama. Te se informacije prikupljaju pomoću automatiziranih tehnologija kao što su kolačići i web-pratilice, a također se prikupljaju primjenom praćenja trećih strana za analitičke i reklamne svrhe. Imate se pravo usprotiviti uporabi takvih tehnologija, za više pojedinosti pogledajte Odjeljak 4.

Istraživanje tržišta i povratne informacije potrošača ili korisnika Sve informacije koje dobrovoljno podijelite s nama o vašem iskustvu korištenja našim proizvodima i uslugama.

Sadržaj koji stvaraju Potrošač i Korisnik Sav sadržaj koji stvorite i zatim podijelite s nama na društvenim mrežama trećih strana ili na način da ga učitate na jednu od naših mrežnih stranica ili aplikacija, uključujući uporabu aplikacija društvenih mreža trećih strana kao što je Facebook. Primjeri uključuju fotografije, videozapise, osobne priče ili druge slične medije ili sadržaj. Ondje gdje je dopušteno, prikupljamo i objavljujemo sadržaj koji stvaraju potrošači i korisnici u vezi s raznim aktivnostima, uključujući natjecanja i druge promocije, značajke zajednice mrežnih stranica, angažman potrošača i uporabu društvenih mreža trećih strana.

Podatci o društvenim mrežama treće strane. Svi podatci koje javno podijelite na društvenoj mreži treće strane ili podatci koji su dio vašeg profila na društvenoj mreži treće strane (kao što su Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube) i koje dopuštate društvenoj mreži treće strane da ih dijeli s Nama. Primjeri uključuju vaše osnovne informacije o računu (npr. ime, adresa e-pošte, spol, rođendan, trenutno mjesto stanovanja, profilna slika, ID korisnika, popis prijatelja itd.) i sve druge dodatne informacije ili aktivnosti koje društvenoj mreži treće strane dopuštate da ih dijeli. Primamo podatke (ili dio njih) o vašem profilu na društvenoj mreži treće strane svaki put kada preuzmete ili stupite u interakciju s mrežnom aplikacijom društva Nestlé na društvenoj mreži treće strane kao što su Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube, svaki put kada upotrijebite značajku društvene mreže koja je integrirana unutar stranice društva Nestlé (primjerice Facebook Connect) ili svaki put kada komunicirate s nama putem društvene mreže treće strane. Da biste saznali više o tome kako Nestlé dobiva vaše podatke s društvene mreže treće strane ili da biste odustali od dijeljenja takvih podataka s društvene mreže, posjetite mrežnu stranicu relevantne društvene mreže treće strane.

Podatci o plaćanju i financijski podatci Svi podatci koji su nam potrebni kako bismo ispunili narudžbu ili kojima se koristite za kupnju, poput podataka o vašoj debitnoj ili kreditnoj kartici (ime vlasnika kartice, broj kartice, datum isteka itd.) ili drugi oblici plaćanja (ako su dostupni). U svakom slučaju, Mi ili naš(i) pružatelj(i) usluga obrade plaćanja rukujemo podatcima o plaćanju i financijskim podatcima u skladu s važećim zakonima, propisima i sigurnosnim standardima kao što je PCI DSS.

Pozivi Službi za angažman potrošača Komunikacija sa Službom za angažman potrošača može se snimati ili slušati, u skladu s primjenjivim zakonima, za lokalne operativne potrebe (npr. u svrhu kvalitete ili obuke). Podatci o platnoj kartici se ne bilježe. Ondje gdje je propisano zakonom, bit ćete obaviješteni o takvom snimanju na početku vašeg poziva.

Osjetljivi osobni podatci Ne nastojimo prikupljati ili na neki drugi način obrađivati osjetljive osobne podatke u redovnom tijeku našeg poslovanja. Kada iz bilo kojeg razloga postane potrebno obraditi vaše osjetljive osobne podatke, oslanjamo se na vaš prethodni izričiti pristanak za bilo kakvu obradu koja je dobrovoljna (npr. u marketinške svrhe). Ako vaše osjetljive osobne podatke obrađujemo u druge svrhe, poštujemo sljedeće pravne osnove: (i) otkrivanje i sprječavanje kriminala (uključujući sprječavanje prijevare) i (ii) usklađenost s važećim zakonom (npr. radi usklađivanja s našim izvješćivanjem o raznolikosti).

3. Osobni podatci djece

Svjesno ne tražimo niti prikupljamo osobne podatke od djece mlađe od 13 godina. Ako otkrijemo da smo nehotice prikupili osobne podatke djeteta mlađeg od 13 godina, osobne podatke tog djeteta odmah ćemo ukloniti iz naše evidencije. Međutim, Nestlé može prikupljati osobne podatke o djeci mlađoj od 13 godina izravno od roditelja ili skrbnika te uz izričitu suglasnost te osobe.

4. Kolačići/slične tehnologije, datoteke zapisnika i web-pratilice

Kolačići/slične tehnologije Molimo pogledajte našu Obavijest o kolačićima da biste saznali kako možete upravljati svojim postavkama kolačića i za detaljne informacije o kolačićima kojima se služimo te svrhama u koje ih koristimo.

Datoteke zapisnika Prikupljamo podatke u obliku datoteka zapisnika koji bilježe aktivnosti mrežne stranice i prikupljaju statističke podatke o vašim navikama pregledavanja. Ti se unosi automatski generiraju i pomažu nam u otklanjanju grešaka, poboljšanju performansi i održavanju sigurnosti naših mrežnih stranica.

Web-pratilice Web-pratilice (također poznati kao „web bugovi“) mali su nizovi koda koji isporučuju grafičku sliku na mrežnoj stranici ili u e-poruci u kako bi se podatci prenijeli natrag Nama. Podatci prikupljeni putem web-pratilica uključivat će podatke kao što je IP adresa, kao i podatke o tome kako reagirate na kampanju putem e-pošte (npr. u koje je vrijeme e-pošta otvorena, na koje poveznice kliknete u e-pošti itd.). Služit ćemo se web-pratilicama na našim mrežnim stranicama ili ćemo ih uključiti u e-poruke koje vam šaljemo. Podatke dobivene web-pratilicama upotrebljavamo u različite svrhe, uključujući, ali ne ograničujući se na izvješćivanje o prometu mrežne stranice, jedinstveni izračun broja posjetitelja, oglašavanje, reviziju i izvješćivanje putem e-pošte te personalizaciju.

5. Na koji se način upotrebljavaju vaši osobni podatci

Sljedeći odlomci opisuju različite svrhe za koje prikupljamo i upotrebljavamo vaše osobne podatke te različite vrste osobnih podataka koji se prikupljaju za svaku svrhu. Imajte na umu da neće sve doljenavedene upotrebe biti relevantne za svakog pojedinca.

Za što upotrebljavamo vaše osobne podatke

Naši razloz

Naši legitimni interesi

Služba za potrošače ili korisnike Vaše osobne podatke upotrebljavamo za potrebe službe za potrošače ili korisničke službe, uključujući odgovaranje na vaše upite. To obično zahtijeva uporabu određenih osobnih podataka za kontakt i podataka u vezi razloga vašeg upita (npr. status narudžbe, tehnički problem, pitanje/žalba na proizvod, općenito pitanje itd.).

 • Ispunjavanje ugovornih obveza
 • Zakonske obveze
 • Naši legitimni interesi
 • Poboljšanje i razvoj novih proizvoda i usluga
 • Povećanje učinkovitosti

Nagradne igre, marketing i drugi oblici promidžbe Uz vaš pristanak (gdje je potrebno), služimo se vašim osobnim podatcima kako bismo vam pružili informacije o robi ili uslugama (npr. marketinške komunikacije ili kampanje ili promocije). To se može učiniti putem e-pošte, oglasa, SMS-ova, telefonskim pozivima i poštanskim pošiljkama u mjeri u kojoj to dopuštaju primjenjivi zakoni. Neke od naših kampanja i promocija provode se na mrežnim stranicama trećih strana i/ili društvenim mrežama. Takva je upotreba vaših osobnih podataka dobrovoljna, što znači da se možete usprotiviti (ili povući svoj pristanak u određenim zemljama) obradi vaših osobnih podataka u te svrhe. Za detaljne informacije o tome kako promijeniti svoje preferencije o marketinškoj komunikaciji, pogledajte Odjeljak 9 i 10 u nastavku. Za više informacija o našim nagradnim igrama i drugim oblicima promidžbe pogledajte službena pravila ili detalje objavljene uz svaku nagradnu igru/promidžbu.

 • Uz vaš pristanak (gdje je potrebno)
 • Ispunjavanje ugovornih obveza
 • Naši legitimni interesi
 • Određivanje koji bi vas naši proizvodi i usluge mogli zanimati i kako vas o njima obavijestiti
 • Određivanje tipova potrošača ili kupaca za nove proizvode ili usluge

Društvene mreže treće strane Vašim se osobnim podatcima koristimo kada komunicirate sa značajkama društvenih mreža trećih strana, kao što su funkcije „Sviđa mi se“, da bismo vam prikazali oglase i komunicirali s vama na društvenim mrežama trećih strana. Možete saznati više o tome kako te značajke funkcioniraju i o podatcima o profilu koje dobivamo o vama te saznati kako se isključiti pregledom pravila o zaštiti privatnosti relevantnih društvenih mreža trećih strana.

Personalizacija (izvan mreže i na mreži). Uz vaš pristanak (gdje je to potrebno), upotrebljavamo vaše osobne podatke (i) za analizu vaših preferencija i navika (ii) za predviđanje vaših potreba na temelju naše analize vašeg profila (iii) za poboljšanje i personalizaciju vašeg iskustva na našim mrežnim stranicama i aplikacijama (iv) kako bismo osigurali da je sadržaj naših mrežnih stranica/aplikacija optimiziran za vas i za vaše računalo ili uređaj (v) kako bismo vam pružili ciljano oglašavanje i sadržaj te (vi) kako bismo vam omogućili sudjelovanje u interaktivnim značajkama, kada se na to odlučite. Primjerice, Mi pamtimo vaš ID za prijavu/adresu e-pošte ili zaslonsko ime kako biste se mogli brzo prijaviti sljedeći put kada posjetite našu stranicu ili kako biste mogli lako preuzeti artikle koje ste prethodno stavili u svoju košaricu za kupnju. Na temelju te vrste informacija i uz vaš pristanak (gdje je potrebno), također vam prikazujemo specifične sadržaje društva Nestlé ili njegove promocije koje su prilagođene vašim interesima. Korištenje vašim Osobnih podatcima je dobrovoljno, što znači da se možete usprotiviti obradi vaših osobnih podataka u tu svrhu. Za detaljne informacije o tome kako isključiti takvu mogućnost molimo proučite doljenavedenu poveznicu Odjeljak 10.

 • Uz vaš pristanak (gdje je potrebno)
 • Naši legitimni interesi
 • Određivanje koji bi vas naši proizvodi i usluge mogli zanimati i kako vas o njima obavijestiti
 • Određivanje tipova potrošača ili kupaca za nove proizvode ili usluge

Ispunjenje narudžbi Vaši nam osobni podatci služe za obradu i otpremu vaših narudžbi, obavještavanje o statusu vaših narudžbi, provjeru točne adrese i provođenje provjere identiteta i drugih aktivnosti otkrivanja prijevara. To uključuje uporabu određenih osobnih podataka i podataka o plaćanju.

Ostale opće namjene (npr. interno istraživanje ili istraživanje tržišta, analitika, sigurnost) U skladu s primjenjivim zakonima, vaše Osobne podatke upotrebljavamo za druge opće poslovne svrhe, kao što je održavanje vašeg računa, provođenje internog ili tržišnog istraživanja i mjerenje učinkovitosti reklamnih kampanja. Zadržavamo pravo, ako imate Nestléove račune, ujediniti te račune u jedan račun. Vaše Osobne podatke također upotrebljavamo za upravljanje i ispravan rad naših komunikacijskih, IT i sigurnosnih sustava.

 • Ispunjavanje ugovornih obveza
 • Uz vaš pristanak (gdje je potrebno)
 • Zakonske obveze
 • Naši legitimni interesi
 • Poboljšanje i razvoj novih proizvoda i usluga
 • Povećanje učinkovitosti
 • Zaštita naših sustava, mreža i osoblja
 • Usklađenost sa zakonskim obvezama

Pravni razlozi ili spajanje/preuzimanje U slučaju da Nestlé ili njegovu imovinu preuzme drugo društvo ili se s njime spoji, uključujući uslijed bankrota, podijelit ćemo vaše Osobne podatke s bilo kojim od naših pravnih sljednika. Također ćemo otkriti vaše Osobne podatke trećim stranama (i) kada to zahtijeva primjenjivi zakon (ii) kao odgovor na pravni postupak (iii) kao odgovor na zahtjev nadležne agencije za provođenje zakona (iv) radi zaštite naših prava, privatnosti, sigurnosti ili imovine ili javnosti ili (v) za provedbu uvjeta bilo kojeg ugovora ili uvjeta naše mrežne stranice.

 • Zakonske obveze
 • Naši legitimni interesi
 • Usklađenost sa zakonskim obvezama
 • Zaštita naše imovine i osoblja

6. Otkrivanje vaših osobnih podataka 

Nestlé će obraditi osobne podatke koje nam date u skladu s Pravilima o zaštiti privatnosti. Vaše ćemo Osobne podatke podijeliti s našom relevantnom pravnom osobom Nestlé u zemlji iz koje ste poslali svoje Osobne podatke u svrhu pružanja bolje usluge te u marketinške i komercijalne svrhe, uključujući stvaranje potencijalnih klijenata.

Uz pravne osobe Nestlé navedene u odjeljku o voditelju obrade podataka i kontakta (pogledajte Odjeljak 12), vaše Osobne podatke dijelimo sa sljedećim vrstama organizacija trećih strana:

Pružatelji usluga To su vanjske tvrtke čijim se uslugama služimo kako bi nam pomogle u vođenju našeg poslovanja (npr. ispunjavanje narudžbi, obrada plaćanja, otkrivanje prijevare i provjera identiteta, rad mrežne stranice, tvrtke za istraživanje tržišta, usluge podrške, promocije, razvoj mrežne stranice, analiza podataka, CRC itd.). Pružateljima usluga i njihovu odabranom osoblju dopušten je pristup vašim Osobnim podatcima i njihova uporaba samo u naše ime za specifične zadatke za koje su zatraženi da ih obave, na temelju naših uputa, te su dužni čuvati povjerljivost i sigurnost vaših Osobnih podataka. Ako to zahtijeva primjenjivi zakon, možete dobiti popis pružatelja usluga koji obrađuju vaše Osobne podatke (pogledajte Odjeljak 12 kako biste stupili u kontakt s Nama).

Agencije za izvješćivanje o kreditnim poslovima i subjekti za naplatu potraživanja U mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, agencije za izvješćivanje o kreditnim poslovima i subjekti za naplatu potraživanja vanjske su tvrtke čijim se uslugama služimo kako bi nam pomogle provjeriti vašu kreditnu sposobnost (osobito za narudžbe s fakturom) ili naplatiti nepodmirene fakture.

Tvrtke treće strane koje upotrebljavaju Osobne podatke u vlastite marketinške svrhe Osim u situacijama u kojima ste dali svoj pristanak, vaše Osobne podatke ne licenciramo niti ih prodajemo tvrtkama trećih strana za njihove marketinške svrhe. Njihov će se identitet otkriti u trenutku kada se zatraži vaš pristanak.

Primatelji treće strane koji upotrebljavaju osobne podatke iz pravnih razloga ili zbog spajanja/preuzimanja Vaše ćemo Osobne podatke otkriti trećim stranama iz pravnih razloga ili u kontekstu spajanja/preuzimanja (pogledajte Odjeljak 5 za pojedinosti).

7. Zadržavanje osobnih podataka

U skladu s važećim zakonima, koristit ćemo se vašim Osobnim podatcima onoliko dugo koliko je potrebno da bismo zadovoljili svrhe za koje su vaši Osobni podatci prikupljeni (kao što je opisano u gorenavedenom Odjeljku 5) ili da bismo ispunili primjenjive zakonske zahtjeve. Osobni podatci koji služe za pružanje personaliziranog iskustva (pogledajte gorenavedeni Odjeljak 5 za pojedinosti) čuvat će se onoliko koliko to dozvoljavaju primjenjivi zakoni.

8. Pohrana i/ili prijenos vaših osobnih podataka

Koristimo se odgovarajućim mjerama (opisanim u nastavku) kako bi smo održali povjerljivost i sigurnost vaših Osobnih podataka. Imajte na umu, međutim, da se ta zaštita ne odnosi na podatke koje odlučite podijeliti na javnim mjestima kao što su društvene mreže trećih strana.

Osobe koje mogu pristupiti vašim Osobnim podatcima Vaše će Osobne podatke obraditi naše ovlašteno osoblje ili agenti, prema načelu nužnog poznavanja, ovisno o specifičnim svrhama za koje su vaši Osobni podatci prikupljeni (npr. naše osoblje zaduženo za brigu o potrošačima imat će pristup vašoj evidenciji potrošača).

Mjere koje se poduzimaju u radnim okruženjima Vaše Osobne podatke pohranjujemo u radnim okruženjima koja se koriste razumnim sigurnosnim mjerama za sprječavanje neovlaštenog pristupa. Slijedimo razumne standarde za zaštitu Osobnih podataka. Prijenos informacija putem interneta, nažalost, nije potpuno siguran i, iako ćemo dati sve od sebe da zaštitimo vaše Osobne podatke, ne možemo jamčiti sigurnost podataka tijekom prijenosa kroz naše mrežne stranice/aplikacije.

Mjere koje Mi očekujemo da poduzmete Važno je da i vi igrate ulogu u očuvanju povjerljivosti i sigurnosti svojih Osobnih podataka. Kada se prijavljujete na mrežni račun, svakako odaberite lozinku računa koju bi drugi teško mogli pogoditi i nikada ne otkrivajte drugima svoju lozinku. Vi ste odgovorni za čuvanje povjerljivosti te lozinke i za bilo kakvu upotrebu vašeg računa. Ako se služite zajedničkim ili javnim računalom, nikada ne birajte mogućnost da se vaš ID za prijavu/adresa e-pošte ili lozinka upamte i svakako se odjavite sa svog računa svaki put kada napustite računalo. Također biste se trebali koristiti svim postavkama privatnosti ili kontrolama koje vam pružamo na našoj mrežnoj stranici/aplikaciji.

Prijenos vaših Osobnih podataka Zbog međunarodne prirode našeg poslovanja, možda ćemo morati prenijeti vaše Osobne podatke unutar grupe Nestlé te trećim stranama kao što je navedeno u gorenavedenom Odjeljku 6, u vezi sa svrhama navedenim u ovim Pravilima o zaštiti privatnosti. Iz tog razloga možemo prenijeti vaše Osobne podatke u druge zemlje koje mogu imati drugačije zakone i zahtjeve za usklađenošću sa zaštitom podataka od onih koji se primjenjuju u zemlji u kojoj se nalazite.

9. Vaša prava 

Pristup Osobnim podatcima Imate pravo pristupiti, pregledati i zatražiti fizičku ili elektroničku kopiju svojih podataka koji se čuvaju. Također imate pravo zatražiti informacije o izvoru vaših Osobnih podataka.

Ova prava možete ostvariti tako da stupite u kontakt s Nama ili nam pišete na tvrtku Nestlé Enterprises S.A. koja djeluje preko svog odjela Nestlé Purina Petcare Europe, Entre-deux-Villes 12, 1800 Vevey, Švicarska, prilažući kopiju svoje osobne iskaznice ili jednakovrijedne podatke (ako to od Nas zahtijevaju i ako je zakonom dopušteno). Ako je zahtjev podnio netko drugi umjesto vas, bez pružanja dokaza da je zahtjev legitimno podnesen u vaše ime, zahtjev će biti odbijen. Imajte na umu da će svi podatci o identifikaciji koji nam se daju biti obrađeni samo u skladu s primjenjivim zakonima te u mjeri u kojoj to oni dopuštaju.

Dodatna prava (npr. mijenjanje, brisanje Osobnih podataka) Gdje je to omogućeno zakonom, možete (i) zatražiti brisanje, prijenos, ispravak ili pregled svojih Osobnih podataka (ii) ograničiti uporabu i otkrivanje vaših Osobnih podataka i (iii) opozvati privolu za bilo koju od naših aktivnosti obrade podataka.

Imajte na umu da, u određenim okolnostima, nećemo moći izbrisati vaše osobne podatke bez brisanja vašeg korisničkog računa. Možda ćemo morati zadržati neke od vaših osobnih podataka nakon što ste zatražili brisanje, kako bismo ispunili svoje zakonske ili ugovorne obveze. Primjenjivi zakoni mogu nam također dopustiti da zadržimo neke od vaših osobnih podataka kako bismo zadovoljili svoje poslovne potrebe.

Gdje je to dostupno, naše mrežne stranice imaju namjensku značajku putem koje možete pregledavati i uređivati osobne podatke koje ste dostavili. Imajte na umu da od naših registriranih potrošača tražimo da potvrde svoj identitet (npr. ID za prijavu/adresu e-pošte, lozinku) prije nego što mogu pristupiti ili promijeniti podatke o svom računu. To pomaže u sprječavanju neovlaštenog pristupa vašem računu.

Nadamo se da možemo udovoljiti vašim upitima o načinu na koji obrađujemo vaše Osobne podatke. No ako imate neriješenih pitanja, također imate pravo žalbe nadležnim tijelima za zaštitu podataka.

10. Vaš izbor o tome kako upotrebljavamo i otkrivamo vaše Osobne podatke 

Nastojimo vam omogućiti izbor u vezi s Osobnim podatcima koje Nam dajete. Sljedeći vam mehanizmi omogućuju sljedeću kontrolu nad vašim Osobnim podatcima:

Kolačići/slične tehnologije Svojim pristankom upravljate putem (i) našeg rješenja za upravljanje pristankom ili (ii) svog preglednika kako biste odbili sve ili neke kolačiće/slične tehnologije ili kako bi vas upozorili kada su u uporabi. Pogledajte gorenavedeni Odjeljak 4.

Oglašavanje, marketing i promidžbe Možete dati svoj pristanak na to da Nestlé upotrebljava vaše Osobne podatke za promicanje svojih proizvoda ili usluga označavanjem polja za potvrdu koje/a se nalazi/e na obrascima za registraciju ili odgovorom na pitanje/a koje postavljaju naši predstavnici Službe za angažman korisnika. Ako odlučite da više ne želite primati takvu vrstu obavijesti, naknadno se možete odjaviti od primanja marketinških materijala u bilo kojem trenutku, slijedeći upute navedene u svakoj takvoj komunikaciji. Da biste otkazali pretplatu na marketinške materijale koje šalje bilo koji medij, uključujući društvene mreže trećih strana, možete se odjaviti u bilo kojem trenutku tako da se odjavite putem poveznica dostupnih u našim komunikacijama ili da se prijavite na mrežne stranice/aplikacije ili društvene mreže trećih strana i prilagodite svoje korisničke postavke u svojem profilu računa tako što ćete poništiti odabir odgovarajućih kućica ili nazvati našu Službu za angažman korisnika. Imajte na umu da ćete, čak ako i odustanete od primanja marketinških materijala, od Nas i dalje primati administrativne obavijesti, kao što su potvrde narudžbe ili druge transakcije, obavijesti o aktivnostima vašeg računa (npr. potvrde računa, promjene lozinke itd.) i druge važne objave koje se ne odnose na marketing.

Personalizacija (izvan mreže i na mreži) Kada to zahtijeva zakon, ako želite da Nestlé upotrebljava vaše Osobne podatke kako bi vam pružio personalizirano iskustvo/ciljano oglašavanje i sadržaj, možete to naznačiti putem odgovarajućeg/ih polja koje/i se nalazi/e na obrascu za registraciju ili odgovaranjem na pitanje(a) koje/a su postavili naši predstavnici Službe za angažman korisnika. Ako odlučite da se više ne želite služiti takvom personalizacijom, možete je isključiti u bilo kojem trenutku tako da se prijavite na mrežne stranice/aplikacije i prilagodite svoje korisničke preferencije u svom profilu računa tako da poništite odgovarajuća polja ili nazovete našu Službu za angažman korisnika.

Ciljano oglašavanje Surađujemo s oglašivačkim mrežama i drugim pružateljima usluga oglašavanja („Pružatelji usluga oglašavanja“) koji oglašavaju u Naše ime i u ime drugih nepovezanih tvrtki na internetu. Neki od tih oglasa prilagođeni su vašim interesima na temelju podataka prikupljenih tijekom vremena na mrežnim stranicama društva Nestlé ili na nepovezanim mrežnim stranicama. Možete posjetiti mrežnu stranicu YourAdChoices kako biste saznali više o takvoj vrsti oglašavanja, kao i o tome kako se isključiti iz praksi oglašavanja temeljenih na interesu tvrtki koje sudjeluju u samoregulativnom programu Saveza za interaktivno digitalno oglašavanje (European Interactive Digital Advertising Alliance, EDAA). Osim toga, možete se isključiti iz takve vrste oglašavanja u mobilnim aplikacijama tvrtki koje sudjeluju u aplikaciji DAA AppChoices preuzimanjem aplikacije iz trgovine aplikacija za iOS ili Android. Također možete zaustaviti prikupljanje podataka o točnoj lokaciji s mobilnog uređaja pristupom postavkama usluge određivanja lokacije vašeg uređaja.

11. Promjene naših Pravila 

Ako promijenimo način na koji postupamo s vašim Osobnim podatcima, ažurirat ćemo ova Pravila. Zadržavamo pravo izmjene naših praksi i ovih Pravila u bilo kojem trenutku. Čestim provjerama možete provjeriti ažuriranja ili promjene naših Pravila.

12. Voditelj obrade podataka i kontakt

Za postavljanje pitanja ili komentiranje ovih Pravila i naše prakse o zaštiti privatnosti ili za podnošenje pritužbe na našu usklađenost s važećim zakonima o privatnosti, stupite s Nama u Kontakt ili nam pišite na adresu društva Nestlé Enterprises S.A. koje djeluje putem svog odjela Nestlé Purina Petcare Europe, Entre-deux- Villes 12, 1800 Vevey, Švicarska ili pišite relevantnoj pravnoj osobi Nestlé u svojoj zemlji prebivališta.

Također se možete e-poštom obratiti našem Uredu za zaštitu podataka na adresu DataPrivacy@purina.nestle.com ili pisati Nama na adresu društva Nestlé Enterprises S.A. koje djeluje preko svog odjela Nestlé Purina Petcare Europe, Entre-deux-Villes 12, 1800 Vevey, Švicarska.

Priznat ćemo i istražiti svaku pritužbu o načinu na koji upravljamo Osobnim podatcima (uključujući pritužbu da smo prekršili vaša prava prema primjenjivim zakonima o privatnosti).