KASUTUSTINGIMUSED

 

Nestlé Enterprises S.A., kes tegutseb oma struktuuriüksuse Nestlé Purina Petcare Europe (Purina) kaudu, on seadnud eesmärgiks meie veebisaidi kasutajate usaldust hoida. Veebisaidi kasutamisel kehtivad järgmised tingimused.

1. LUBATUD KASUTUS

Võite vabalt meie veebisaidiga tutvuda ja kui selline funktsioon on saadaval, siis lisada materjale, nt küsimusi, postitusi ning multimeediasisu, nagu fotod ja videod. Veebisaidi kasutamine või sellele materjali lisamine ei tohi toimuda ebaseaduslikult ega ühelgi moel solvavalt. Pidage silmas, et te ei:

 

(a) rikuks teise isiku õigust eraelu puutumatusele;

(b) rikuks intellektuaalomandi õigusi;

(c) esitaks seisukohti, mis on laimavad (sh Purina suhtes), on pornograafilised, on rassistliku või ksenofoobse iseloomuga, õhutavad vihkamist või vägivalda või korrarikkumisi;

(d) laadiks üles faile, mis sisaldavad viirusi või võivad tekitada turvaprobleeme;

(e) ega ohustaks muul moel veebisaidi terviklikkust. Juhime tähelepanu, et Purinal on õigus eemaldada veebisaidilt mistahes sisu, mis on ettevõtte hinnangul ebaseaduslik või solvav.

 

Juhime tähelepanu, et Purinal on õigus eemaldada veebisaidilt mistahes sisu, mis on ettevõtte hinnangul ebaseaduslik või solvav.

2. ANDMEKAITSE

Meie  andmekaitseteatis  kehtib kõigile sellel veebisaidil jagatud isikuandmetele või materjalidele.

3. INTELLEKTUAALOMAND

3.1. Purina pakutav sisu

Kõik Purina enda või tema nimel veebisaidil avaldatud materjalide (nt teksti ja piltide) intellektuaalomandi õigused, sh autoriõigused ja kaubamärgid, kuuluvad Purinale või tema litsentsiandjatele.

Võite teha veebisaidilt väljavõtteid isiklikuks (st mitteäriliseks) tarbeks tingimusel, et te ei muuda neid ja austate kõiki intellektuaalomandi õigusi, sh mistahes autoriõiguse tähiseid, mis võivad sellisel sisul ilmuda (nt © 2015 Purina).

3.2. Teie pakutav sisu

Kinnitate Purinale, et olete sellele veebisaidile lisatud sisu autor või teil on õigused (st õiguste valdaja on teile andnud loa) sisu (nt pilte, videoid, muusikat) veebisaidile lisada.

Nõustute, et sellist sisu käsitletakse mittekonfidentsiaalsena ja annate Purinale kasutustasuta, alatise, ülemaailmse litsentsi kasutada (sh avaldada, taasesitada, edastada, avaldada või levitada) teie pakutud sisu ettevõtte äritegevusega seotud eesmärkidel.

Pange tähele, et Purina võib vabalt otsustada, kas sellist sisu kasutada või mitte ja võib olla juba sarnase sisu välja töötanud või muudest allikatest hankinud, misjuhul jäävad kõik selle sisu intellektuaalomandi õigused Purinale ning tema litsentsiandjatele.

3.3. Hinnangute ja arvustuste kord

Lisaks siinsetele tingimustele kehtivad hinnangute ja arvustuste esitamisele järgmised lisareeglid. Selleks et esitada veebisaidil saadaoleva hindamis- või arvustusteenuse kaudu mistahes sisu (nt tekst, foto, video, sarnasus või muu materjal või teave), peate olema vähemalt 18-aastane või saanud vanema nõusoleku. Kui olete saanud arvamuse esitamise eest eelneva makse või makselubaduse või muu hüve, nagu tasuta toode, allahindlus, kingitus, loterii panus, siis peate sellise info avaldama. Kui olete Purina töötaja või töötate äriühingule, kelle Purina on palganud, siis peate sellise info avaldama.

Kogu teie esitatud sisu on täpne ja põhineb teie tegelikul kogemusel arvustatava tootega. See ei sisalda viiteid muudele veebisaitidele, aadresse, meiliaadresse, kontaktandmeid ega telefoninumbreid. Esitatud sisu eest vastutab esitaja, mitte Purina.

4. VASTUTUS

Ehkki Purina teeb mõistlikke jõupingutusi, et tagada meie veebisaidil leiduva materjali täpsus ja vältida tõrkeid, ei vastuta me ebatäpse teabe, tõrgete, katkestuste ega muude sündmuste eest, mis võivad tekitada teile kas otsest (nt arvuti töökõlbmatuks muutumine) või kaudset (nt kasumi kaotus) kahju. Sellel veebisaidil leiduvate materjalide kasutamine toimub teie enda vastutusel.

Veebisaidil võib olla linke teistele veebisaitidele, mida haldavad kolmandad osalised. Purina ei kontrolli selliste kolmandate osaliste veebisaitide sisu mingil moel, ei toeta neid tingimata ega vastuta nende eest, sh sisu, täpsuse ega toimivuse eest. Seepärast palume teil sellist kolmandate osaliste veebisaitide õiguslikke teatisi hoolikalt lugeda, sh hoida end kursis neis tehtavate muudatustega.

Te võite käitada kolmanda osalise veebisaiti ja soovida seda siinse veebisaidiga linkida. Sel juhul ei ole Purina linkimisele vastu eeldusel, et te ei väida, et olete mingil moel Purinaga seotud või et Purina toetab teid. Te ei tohi kasutada nn raamimist ega sarnaseid meetodeid ja peate tagama, et veebisaidi link avaneb uues aknas.

5. VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Seda veebisaiti käitab Nestlé Enterprises S.A., kes tegutseb oma struktuuriüksuse Nestlé Purina Petcare Europe kaudu, mis asub aadressil Entre-Deux-Villes 12, 1800 Vevey, Šveits.

Kui teil on selle veebisaidi kohta küsimusi või märkusi, võtke meiega ühendust.

6. MUUDATUSED

Purina jätab endale õiguse neid kasutustingimusi muuta. Tulge sellele lehele aeg-ajalt tagasi, et kasutustingimusi uuesti lugeda ja uue teabega tutvuda.

7. KOHALDATAV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS

Te lepite Purinaga kokku, et kõiki veebisaiti puutuvaid kaebusi ja vaidlusi reguleerib Šveitsi õigus ning need kuuluvad lahendamisele Vaud' kantoni kohtutes.

 

Copyright©jaanuaris 2022