VILKÅR OG BETINGELSER

ARTIKKEL 1 – ORGANISERENDE SELSKAP – DATOER


Selskapet Nestlé Norge AS som har hovedkvarter i  Hoffsveien 1A, 0275 Oslo (heretter kalt "det organiserende selskapet") organiserer "PURINA ONE® 3-ukersutfordringen" // som kun& skal fylles av markedene som starter Facebook-konkurransen, og ikke gjelder for de andre markedene fra [sett inn startdato for 3-ukersutfordringen] til og med [sett inn sluttdato for 3-ukersutfordringen] (heretter kalt "Utfordringen") //. Denne utfordringen organiseres utelukkende på Purina One-nettstedet i [sett inn land] under www.purina-one.com.


ARTIKKEL 2 – UTFORDRINGENS VILKÅR OG BETINGELSER


1)    Utfordringen er åpen for alle enkeltpersoner som er fylt 16 år, som oppfyller følgende samlede betingelser ("Deltaker"):


  • som bor i Norge, med unntak av personell i det organiserende selskapet og tilknyttede selskap
  • har tilgang til Internett
  • har en frisk, voksen katt.

2)    Før deltakeren starter utfordringen, må han eller hun påse at den friske, voksne katten fôres utelukkende med PURINA ONE® tørre og/eller våte produkter. En overgangsperiode (7–10 dager) anbefales når kattens kosthold endres fra det fôret som ble brukt før han eller hun spiser PURINA ONE® produkter.


3)    Ved å delta i utfordringen, samtykker deltakeren i disse vilkårene og betingelsene. Hvis du ikke overholder disse vilkårene og betingelsene, kan du bli diskvalifisert fra utfordringen.


ARTIKKEL 3 – INNMELDINGSPROSEDYRE


1)    Deltakere må opprette en konto med eller uten et bilde av den deltakende katten, og følge prosedyren forklart på www.purinaone.no, for å delta i utfordringen.  Bildene må overholde bestemmelsene i artikkel 5 i disse vilkårene og betingelsene


2)    Kun ett bidrag pr. katt er godtatt. Deltakere kan delta med mer enn én katt, maksimalt antall katter pr. deltaker er 5.


3)    Bidrag som er ufullstendige, misvisende, og/eller ikke overholder disse vilkårene og betingelsene, og/eller inneholder feilaktig informasjon, godtas ikke, og vil bli diskvalifisert.


ARTIKKEL 4 – TILBAKEMELDING


1)    Når utfordringen er ferdig, kan deltakeren sende inn en tilbakemelding sammen med et bilde av den deltakende katten og om hans/hennes opplevelser av utfordringen ("Tilbakemeldingen"). Tilbakemeldingen må overholde bestemmelsene i disse vilkårene og betingelsene.


2)   Tilbakemeldingen skal være på mellom 200 og 1200 tegn, inkludert mellomrom og skilletegn, og skal ordlegges nøye uten setningsstrukturfeil, grammatiske feil og stave- eller tegnsettingsfeil. Denne tilbakemeldingen må være original, og må ikke gjengi andre kilder, fullstendig eller delvis, spesielt fra nettstedet til PURINA ONE®.


3)    Bildets mål være i et brukbart format av høy kvalitet, av samme katt som deltok i utfordringen, for å illustrere tilbakemeldingen.  Bildet må kun vise deltakerens katt(er) etter en periode der PURINA ONE®-produkter er spist i minst tre uker, for å illustrere observasjonene etter et kosthold med PURINA ONE®-produkter (det "Endelige bildet"). Tilbakemeldingen må overholde bestemmelsene i disse vilkårene og betingelsene.


ARTIKKEL 5 – KRAV TIL DET ENDELIGE BILDET OG TILBAKEMELDINGEN


1)    Det endelige bildet skal oppfylle følgende krav:


  • Hele katten er godt synlig, og er det eneste motivet i bildet.
  •  Katten vises i et passende miljø, uten menneskelig- eller annet upassende tilbehør, og har ikke på seg halsbånd.
  • Katten har ikke gjennomgått kosmetiske forandringer, for eksempel klofjerning, og vises ikke i en farlig/usikker eller annen upassende situasjon.
  • Det innsendte bildet må være i .jpg eller .gif -format, og må ikke være større enn 2 MB.
  • Den tekniske kvaliteten må anses av det organiserende selskapet å være tilstrekkelig for bruk (skarphet/belysning).
  • Det er tydelig ekte (ikke et resultat av en fotomontasje).
  • Det inneholder ikke et element underlagt intellektuelle eller industrielle eiendomsrettigheter for tredjeparter, for eksempel opphavsrett, varemerke, registrert design osv.

2)    Det endelige bildet og tilbakemeldingen skal ikke være pornografisk eller seksuelt, ikke vise tegn på vold, skal ikke være vulgært, og skal overholde gjeldende lovgivning, god moral og sunn fornuft.


ARTIKKEL 6 – MODERASJON AV TILBAKEMELDING


1)    Deltakerne godtar at deres endelige bilde og tilbakemelding er underlagt moderasjon, vedrørende artikkel 4 og 5 i disse vilkårene og betingelsene, dvs. endelige bilder og tilbakemeldinger vil bli betraktet og undersøkt før de legges opp på nettstedet av det organiserende selskapet.


2)    Hvis endelige bilder eller tilbakemeldinger ikke overholder kravene i disse vilkårene og betingelsene, forbeholder det organiserende selskapet seg retten til å ikke publisere dem, uten fordommer til skader og interesser i kompensasjon for skade påført imaget til PURINA ONE®-merket.


3)    Alle endelige bilder og tilbakemeldinger som avvises delvis eller fullstendig av en moderator, anses som ugyldige. Deltakerne kan velge å sende inn igjen et annet endelig bilde, eller tilbakemelding, ved å følge samme prosedyre og underlagt moderasjonsbetingelsene.


ARTIKKEL 7 – RETT TIL Å BRUKE BILDER OG TILBAKEMELDINGER


1)    Ved å laste opp det endelige bildet og legge inn tilbakemeldingen, garanterer deltakeren at han eller hun har opphavsrett til det endelige bildet og tilbakemeldingen, og at så langt de vet og tror er det endelige bildet og anbefalingen et originalt skaperverk, og ikke en kopi eller overtredelse av opphavsretten eller andre eiendomsretter til andre tredjeparter. 


2)    Deltakeren gir herved det organiserende selskapet og overordnede og tilknyttede selskap en eksklusiv, honorarfri, ugjenkallelig, kontinuerlig og global lisens til å bruke, vise og kommersielt utnytte det endelige bildet og tilbakemeldingen, sammen med fornavnet, i forbindelse med utfordringen på globalt nivå i ethvert medium, for eksempel Internett, sosiale medier, trykt materiale og tv-reklame. Dette uten kompensasjon av noe slag eller ytterligere underretting til eller godkjenning fra deltakeren eller eventuelle tredjeparter, og uten begrensninger av antallet anvendelser.


ARTIKKEL 8 – MANGLENDE OVERHOLDELSE AV VILKÅR OG BETINGELSER


Svindel, forsøk på svindel, eller manglende overholdelse av disse vilkårene og betingelsene, skal føre til umiddelbar og automatisk diskvalifisering av deltakeren, og det organiserende selskapet forbeholder seg retten til å iverksette rettslige tiltak.


ARTIKKEL 9 – AVSLUTNING AV/ENDRINGER I UTFORDRINGEN


Ved uforutsette hendelser (force majeure) eller eksepsjonelle omstendigheter utenfor selskapets kontroll, forbeholder det organiserende selskapet seg retten til å avslutte, utsette, forlenge, forkorte eller endre denne utfordringen delvis eller fullstendig. Deltakerne skal underrettes om eventuelle endringer i disse vilkårene og betingelsene.


ARTIKKEL 10 – ANDRE BETINGELSER


Det organiserende selskapet og deres respektive sjefer, direktører, agenter, representanter og ansatte (samlet kalt "Informerte parter") er ikke ansvarlige for tapte, for sene, feilsendte, skadde, stjålne, endrede, forfalskede, feilaktige, ufullstendige, forsinkede eller uleverte bidrag. Alle slike anses å være ugyldige.  Informerte parter er heller ikke ansvarlige for problemer med å laste opp eller ned informasjon eller materialer forbundet med utfordringen fra nettstedet, eller for andre tekniske feil med elektronisk utstyr, datamaskintilkoblingssystemer, -servere eller -leverandører, datamaskinvare eller programvare, telefonlinjer, bidrag som ikke mottas av det organiserende selskapet grunnet tekniske problemer, trafikk, overbelastning av Internett eller nettsted, eller for andre tekniske problemer, inkludert telekommunikasjon, feilkommunikasjon eller utstyrssvikt, og mislykket, tapt, forsinket, utfullstendig, forfalsket eller feilsendt kommunikasjon som kan begrense deltakerens evne til å delta i denne utfordringen.  Informerte parter er ikke ansvarlige for noen andre typer feil, uansett om de omhandler nettverk, utskrift, typografi, mennesker eller på annen måte er forbundet med denne utfordringen, inkludert, uten begrensning, feil som kan oppstå i forbindelse med administrasjonen av utfordringen, feil opplasting av bilder eller feil i materialer forbundet med utfordringen. 


ARTIKKEL 11 – PERSONVERN


Innsamling av personopplysninger er påkrevd for å organisere utfordringen. Ved å sende inn et bidrag, samtykker deltakerne i at deres personopplysninger behandles og ivaretas av det organiserende selskapet i den hensikt å administrere denne utfordringen, samt i å få e-poster fra det organiserende selskapet og/eller deres tilknyttede selskaper og/eller liseninnehavere og oppdragstakere, utelukkende forbundet med utfordringen. Deltakernes personopplysninger skal ikke brukes på noen andre måter eller til andre formål av det organiserende selskapet. Med mindre deltakeren har gitt samtykke til å bruke sine personopplysninger til andre formål, vil personopplysningene bli slettet når utfordringen er ferdig. Det organiserende selskapet må overholde gjeldende datavernlover.


ARTIKKEL 12 – GJELDENDE LOVGIVNING


Utfordringen og dens vilkår og betingelser er underlagt lovgivningen i [sett inn land]. Alle konflikter forbundet med utfordringen som ikke kan løses på en uproblematisk måte, skal henvises til en kompetent domstol i [sett inn land].