Find How To Recycle Purina Packaging In Your Country

Find out how to recycle Purina pet food packaging in your country according to the icons you find on our packagings.

Slovakia

4LDPE

Tento obal je recyklovateľný, vhoďte ho prosím do žltého kontajnera určeného na plasty alebo do žltého vreca určeného na zber plastového odpadu.

41ALU

Tento obal je recyklovateľný, vhoďte ho prosím do kontajnera určeného na kovy, prípadne odložte na určenom mieste v závislosti od miestnych podmienok triedeného zberu.

05PP

Každý obal spoločnosti Purina® má svoj príbeh. Zaviazali sme sa eliminovať jednorazové plasty, ktoré nie je možné recyklovať a nahradiť ich materiálmi, ktoré je možné ľahko recyklovať alebo znovu použiť. Tento obal bol navrhnutý ako recyklovateľný, vhoďte ho prosím do žltého kontajnera určeného na plasty.

81CPAP

Každý obal spoločnosti Purina® má svoj príbeh. Zaviazali sme sa, že všetky naše obaly budú do roku 2025 recyklovateľné alebo znovupoužiteľné. Tento obal zatiaľ nie je možné v Slovenskej republike recyklovať, vhoďte ho prosím do nádoby na zmesový komunálny odpad. Pre viac informácií navštívte www.triedime.sk.