Find How To Recycle Purina Packaging In Your Country

Find out how to recycle Purina pet food packaging in your country according to the icons you find on our packagings.

Sweden

4LDPE

Sorteras som plast.

40FE

Purina har åtagit sig att använda material som kan återvinnas eller återanvändas. Denna förpackning är framtagen för att kunna återvinnas. När den är tom, vänligen återvinn som metall.

41ALU

Återvinningsbar. Sorteras som metallförpackning.

05PP

Det finns alltid en historia bakom varje Purina påse. Vi har åtagit oss att att göra alla våra förpackningar återvinningsbara eller återanvändbara till 2025.

Den här förpackningen är framtagen för att kunna återvinnas. Separera olika delar av förpackningen är ett nödvändigt steg i återvinningsprocessen. Vänligen kasta tom förpackning i containers som är dedikerade för plast och multimaterial.

81CPAP

Det finns alltid en historia bakom varje Purina påse. Vi har åtagit oss att att göra alla våra förpackningar återvinningsbara eller återanvändbara till 2025.

Den här förpackningen är framtagen för att kunna återvinnas, så när den tömts, vänligen kasta förpackningen i containerns som är avsedd för kartong.

20PAP

Den här förpackningen är framtagen för att kunna återvinnas.

21PAP

Den här förpackningen är framtagen för att kunna återvinnas.