Find How To Recycle Purina Packaging In Your Country

Find out how to recycle Purina pet food packaging in your country according to the icons you find on our packagings.

Latvia

41ALU

Paredzēts atkārtotai pārstrādei.

05PP

Iepakojums paredzēts pārstrādei. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar vietējo atkritumu apsaimniekotāju.

81CPAP

Aiz katra Purina® barības iepakojuma ir kāds stāsts. Mēs esam apņēmušies atteikties no vienreizlietojamās plastmasas, kuru nevar otrreiz pārstrādāt, aizstājot to ar viegli pārstrādājamiem vai atkārtoti izmantojamiem materiāliem.

Šo iepakojumu ir paredzēts pārstrādāt. Lūdzu, iztukšotu iepakojumu izmetiet tam paredzētos šķirošanas konteineros.

20PAP

Iepakojums paredzēts pārstrādei. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar vietējo atkritumu apsaimniekotāju.

21PAP

Iepakojums paredzēts pārstrādei. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar vietējo atkritumu apsaimniekotāju.