Find How To Recycle Purina Packaging In Your Country

Find out how to recycle Purina pet food packaging in your country according to the icons you find on our packagings.

Czech Republic

4LDPE

Tento obal je recyklovatelný, vhoďte ho prosím do žlutého kontejneru určeného na plasty nebo umístěte do žlutého pytle určeného pro svoz plastového odpadu.

41ALU

Tento obal je recyklovatelný, vhoďte ho prosím do šedého kontejneru určeného na kovy, případně odložte na určeném místě v závislosti na místních podmínkách tříděného sběru.

81CPAP

Každý obal společnosti Purina® má svůj příběh. Zavázali jsme, že všechny naše obaly budou do roku 2025 recyklovatelné či znovu použitelné. Pro tento obal zatím v České republice neexistuje možnost recyklace, vhoďte ho prosím do nádoby na směsný odpad. Pro více informací navštivte www.jaktridit.cz.