Find How To Recycle Purina Packaging In Your Country

Find out how to recycle Purina pet food packaging in your country according to the icons you find on our packagings.

Bulgaria

4LDPE

Зад всяка опаковка Purina® има история. Поехме ангажимент да премахнем пластмасите за еднократна употреба, които не могат да бъдат рециклирани, и да ги заменим с материали, които могат лесно да бъдат рециклирани или използвани повторно. Тази опаковка е специално проектирана да бъде рециклирана, затова, след като се изпразни, може да я изхвърлите в сините контейнери.

41ALU

Тази опаковка е предназначена за рециклиране.

05PP

Зад всяка опаковка Purina® има история. Поехме ангажимент да премахнем пластмасите за еднократна употреба, които не могат да бъдат рециклирани, и да ги заменим с материали, които могат лесно да бъдат рециклирани или използвани повторно.

Тази опаковка е специално проектирана да бъде рециклирана, затова, след като се изпразни, може да я изхвърлите в сините контейнери.

81CPAP

Зад всяка опаковка Purina® има история. Поехме ангажимент да премахнем пластмасите за еднократна употреба, които не могат да бъдат рециклирани, и да ги заменим с материали, които могат лесно да бъдат рециклирани или използвани повторно.

Тази опаковка е специално проектирана да бъде рециклирана, затова, след като се изпразни, може да я изхвърлите в сините контейнери.